ド腐れ💩国変える為に世界を変えに行く🌸真実の世界共有🌈世界拡散中記事、世界拡散にご活用ください!その37

66_o1267086414840623160.jpg
75_o1267086414840623160.jpg
74_o1267086414840623160.jpg
68_o1267086414840623160.jpg
69_o1267086414840623160.jpg


量子だろうが、紐だろうが、通貨ぐらい自分達で創るから、地下室ばっかりつくるモグラ癖の米軍がさっさと出て行け!自国に帰ればいいのだ!


Whether it's quantum or string, we create currency by ourselves, so the U.S. military, which has a habit of moles that make only basements, can go out quickly! All you have to do is return to your own country!అది క్వాంటం అయినా, స్ట్రింగ్ అయినా మనమే కరెన్సీని క్రియేట్ చేసుకుంటాము కాబట్టి బేస్‌మెంట్స్ మాత్రమే చేసే పుట్టుమచ్చల అలవాటు ఉన్న U.S. మిలిటరీ త్వరగా బయటకు వెళ్లిపోతుంది! మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ స్వంత దేశానికి తిరిగి రావడమే!


Baik itu kuantum atau string, kami menciptakan mata uang sendiri, sehingga militer AS, yang memiliki kebiasaan tahi lalat yang hanya membuat ruang bawah tanah, dapat keluar dengan cepat! Yang harus Anda lakukan adalah kembali ke negara Anda sendiri!


چه کوانتومی و چه رشته‌ای، ما خودمان ارز ایجاد می‌کنیم، بنابراین ارتش ایالات متحده، که عادت به خال‌هایی دارد که فقط زیرزمین‌ها را می‌سازند، می‌توانند به سرعت بیرون بروند! تنها کاری که باید انجام دهید این است که به کشور خود بازگردید!


Ya sea cuántica o de cuerda, creamos moneda nosotros mismos, por lo que el ejército de los EE. UU., Que tiene la costumbre de tener topos que solo hacen sótanos, ¡puede desaparecer rápidamente! ¡Todo lo que tienes que hacer es regresar a tu propio país!


سواء أكان الأمر كميًا أم خيطًا ، فإننا نصنع العملة بأنفسنا ، لذلك يمكن للجيش الأمريكي ، الذي لديه عادة الشامات التي تصنع فقط الأقبية ، الخروج بسرعة! كل ما عليك فعله هو العودة إلى بلدك!


Kuantum ya da sicim olsun, para birimini kendimiz yaratıyoruz, böylece sadece bodrum katları yapan bir mol alışkanlığı olan ABD ordusu çabucak dışarı çıkabiliyor! Tek yapman gereken kendi ülkene dönmek!


चाहे वह क्वांटम हो या स्ट्रिंग, हम स्वयं मुद्रा बनाते हैं, इसलिए अमेरिकी सेना, जिसे केवल तहखाने बनाने वाले तिलों की आदत है, जल्दी से बाहर जा सकती है! आपको बस इतना करना है कि अपने देश लौटना है!


Будь то квантовые или струнные, мы создаем валюту сами, поэтому американские военные, у которых есть привычка делать кротов только подвалы, могут быстро уйти! Все, что вам нужно сделать, это вернуться в свою страну!


无论是量子还是弦,都是我们自己创造货币,所以有只做地下室的痣习惯的美军,可以很快出去!你所要做的就是回到自己的国家!


Quer se trate de quantum ou string, nós criamos moeda por nós mesmos, então os militares dos EUA, que têm o hábito de toupeiras que fazem apenas porões, podem sair rapidamente! Tudo o que você precisa fazer é retornar ao seu país!日本の兵庫県丹波市にはダビデの子孫であるユダヤ人が14万4千人以上が隠れ棲んでいるのです。祖国が出来ているのですから、直ぐに帰って出て行くように世界中から言ってください。


なぜ祖国があるのに、日本に隠れ棲んでいる必要があるのですか?


また、日本人のフリを擬装して悪事に工作をやり尽くすに決まっています!


ユダヤ人を含む外国人を日本人は信用していません。


私達、日本人は人の気持ち、信用をとても大事にし、信用とは、小さく些細な事や気持ちをコツコツと積み上げて信用をつくっていくモノである事を知っている民族だからです!


日本人の心とは違う事ばかりを他国に来ては行い、寄生している!鎖国が日本人の望みです。
In Tamba City, Hyogo Prefecture, Japan, more than 144,000 Jews, descendants of David, live in hiding. Now that you have a homeland, tell all over the world to come back and leave immediately. Why do you need to hide in Japan when you have a homeland? In addition, it has been decided to disguise the pretense of Japanese people and do all the wrongdoing! The Japanese do not trust foreigners, including Jews. We, the Japanese, value people's feelings and credibility very much, and we know that credibility is a thing that builds credibility by accumulating small and trivial things and feelings. I come to other countries and do things that are different from the Japanese mind, and I am parasitizing! Sakoku is the hope of the Japanese.జపాన్‌లోని హ్యోగో ప్రిఫెక్చర్‌లోనిటంబా సిటీలో144,000కంటే ఎక్కువ మంది యూదులు,డేవిడ్ వారసులు అజ్ఞాతంలో నివసిస్తున్నారు.ఇప్పుడు మీకు మాతృభూమి ఉంది,తిరిగి రండి మరియు వెంటనే బయలుదేరమనిప్రపంచమంతా చెప్పండి.మీకు మాతృభూమి ఉన్నప్పుడు జపాన్‌లో ఎందుకు దాక్కోవాలి?


అదనంగా, జపాన్ ప్రజల వేషధారణ మరియు అన్ని పనులను చెడు మార్గంలో చేయాలని నిర్ణయించబడింది!


జపనీయులు యూదులతో సహా విదేశీయులను విశ్వసించరు.


మేము, జపనీయులు, ప్రజల భావాలకు మరియువిశ్వసనీయతకు చాలావిలువనిస్తాము మరియువిశ్వసనీయత అనేది చిన్నమరియు పనికిమాలిన విషయాలు మరియు భావాలను కూడబెట్టుకోవడం ద్వారావిశ్వసనీయతను పెంపొందించేవిషయం అని మాకు తెలుసు.


నేను ఇతర దేశాలకు వచ్చి జపనీస్ మనస్సుకు భిన్నమైన పనులు చేస్తున్నాను మరియు నేను పరాన్నజీవి చేస్తున్నాను! సకోకు జపనీయుల ఆశ.


Di Kota Tamba, Prefektur Hyogo, Jepang, lebih dari 144.000 orang Yahudi, keturunan Daud, hidup dalam persembunyian. Sekarang setelah Anda memiliki tanah air, beri tahu seluruh dunia untuk kembali dan segera pergi.


Mengapa Anda perlu bersembunyi di Jepang ketika Anda memiliki tanah air?


Selain itu, diputuskan untuk menyamarkan kepura-puraan orang Jepang dan melakukan semua pekerjaan dengan cara yang buruk!


Orang Jepang tidak mempercayai orang asing, termasuk orang Yahudi.


Kami, orang Jepang, sangat menghargai perasaan dan kredibilitas orang, dan kami tahu bahwa kredibilitas adalah hal yang membangun kredibilitas dengan mengumpulkan hal-hal dan perasaan kecil dan sepele.


Saya datang ke negara lain dan melakukan hal-hal yang berbeda dari pikiran orang Jepang, dan saya parasit! Sakoku adalah harapan orang Jepang.


در شهر تامبا، استان هیوگو، ژاپن، بیش از 144000 یهودی، از نوادگان داوود، مخفیانه زندگی می کنند. حالا که وطن داری به همه دنیا بگو برگرد و فورا بروچرا وقتی وطن دارید باید در ژاپن پنهان شوید؟


علاوه بر این، تصمیم گرفته می شود که ظاهر ژاپنی ها را پنهان کرده و همه کارها را بد انجام دهد!


ژاپنی ها به خارجی ها از جمله یهودیان اعتماد ندارند.


ما ژاپنی ها برای احساسات و اعتبار مردم ارزش زیادی قائل هستیم و می دانیم که اعتبار چیزی است که با جمع آوری چیزها و احساسات کوچک و پیش پا افتاده اعتبار ایجاد می کند.


من به کشورهای دیگر می آیم و کارهایی انجام می دهم که با ذهن ژاپنی ها متفاوت است و دارم انگلی می کنم! ساکوکو امید ژاپنی هاست.En la ciudad de Tamba, prefectura deHyogo, Japón, más de 144.000 judíos, descendientes deDavid, viven escondidos. Ahora que tienes una patria,dile a todo el mundo que regresen y se vayan de inmediato.


¿Por qué necesitas esconderte en Japón cuando tienes una patria?


¡Además, se decide disfrazar la pretensión de los japoneses y hacer todo el trabajo de mala manera!


Los japoneses no confían en los extranjeros, incluidos los judíos.


Nosotros, los japoneses, valoramos mucho los sentimientos y la credibilidad de la gente, y sabemos que la credibilidad es algo que construye credibilidad al acumular cosas y sentimientos pequeños y triviales.


Vengo a otros países y hago cosas que son diferentes de la mente japonesa, ¡y estoy parasitando! Sakoku es la esperanza de los japoneses.في مدينة تامبا ، محافظة هيوغو ، اليابان ، يعيش أكثر من 144000 يهودي ، من نسل داود ، في الاختباء. الآن بعد أن أصبح لديك وطن ، قل لكل العالم أن ترجع وتغادر على الفور.


لماذا تحتاج للاختباء في اليابان عندما يكون لديك وطن؟


بالإضافة إلى ذلك ، تقرر إخفاء ذريعة الشعب الياباني والقيام بكل الأعمال بطريقة سيئة!


لا يثق اليابانيون بالأجانب ، بمن فيهم اليهود.


نحن ، اليابانيين ، نقدر مشاعر الناس ومصداقيتهم كثيرًا ، ونعلم أن المصداقية شيء يبني المصداقية من خلال تراكم الأشياء والمشاعر الصغيرة والتافهة.


أتيت إلى بلدان أخرى وأقوم بأشياء مختلفة عن العقل الياباني ، وأنا أتطفل! ساكو هو أمل اليابانيين.Japonya, Hyogo Eyaleti, Tamba Şehrinde, Davut'un soyundan gelen 144.000'den fazla Yahudi saklanarak yaşıyor. Artık bir vatanınız olduğuna göre, tüm dünyaya söyleyin ve hemen geri dönün.


Bir vatanın varken neden Japonya'da saklanman gerekiyor?


Ayrıca Japonların kılığına girerek tüm işleri kötü bir şekilde yapmaya karar verilir!


Japonlar, Yahudiler de dahil olmak üzere yabancılara güvenmiyor.


Biz Japonlar, insanların duygularına ve inandırıcılığına çok değer veririz ve biliriz ki, inanılırlık küçük ve önemsiz şeyler ve duygular biriktirerek inanılırlık inşa eden bir şeydir.


Başka ülkelere geliyorum ve Japon zihninden farklı şeyler yapıyorum ve parazitleniyorum! Sakoku, Japonların umududur.जापान के ह्योगो प्रान्त के ताम्बा शहर में 1,44,000 से अधिक यहूदी, डेविड के वंशज, छिपे हुए रहते हैं। अब जब आपके पास एक मातृभूमि है, तो दुनिया भर से कहो कि वापस आ जाओ और तुरंत चले जाओ।


जब आपकी मातृभूमि है तो आपको जापान में छिपने की आवश्यकता क्यों है?


इसके अलावा, जापानी लोगों के ढोंग को छिपाने और सभी कामों को खराब तरीके से करने का फैसला किया गया है!


जापानी यहूदियों सहित विदेशियों पर भरोसा नहीं करते हैं।


हम, जापानी, लोगों की भावनाओं और विश्वसनीयता को बहुत महत्व देते हैं, और हम जानते हैं कि विश्वसनीयता एक ऐसी चीज है जो छोटी और तुच्छ चीजों और भावनाओं को जमा करके विश्वसनीयता बनाती है।


मैं दूसरे देशों में आता हूं और ऐसी चीजें करता हूं जो जापानी दिमाग से अलग हैं, और मैं परजीवी हूं! सकोकू जापानियों की आशा है।В городе Тамба, префектура Хёго, Япония, скрываются более 144 000 евреев, потомков Давида. Теперь, когда у вас есть родина, прикажите всему миру немедленно вернуться и уехать.


Зачем прятаться в Японии, если у тебя есть родина?


К тому же решено замаскировать японец и сделать всю работу плохо!


Японцы не доверяют иностранцам, в том числе евреям.


Мы, японцы, очень ценим чувства и доверие людей, и мы знаем, что доверие - это то, что укрепляет доверие, накапливая мелкие и тривиальные вещи и чувства.


Я приезжаю в другие страны и занимаюсь вещами, которые отличаются от ума японцев, и я паразитирую! Сакоку - надежда японцев.
在日本兵库县丹波市,超过 144,000 名犹太人(大卫的后裔)躲藏起来。既然有了祖国,就告诉全世界,马上回来,马上离开。


有了祖国,为什么还要躲在日本呢?


另外,决定伪装日本人,做坏事!


日本人不信任外国人,包括犹太人。


我们日本人非常看重人的感情和可信度,我们知道可信度是通过积累点点滴滴的小事和感受来建立可信度的东西。


到其他国家做和日本人脑子不一样的事情,我是在寄生!鎖国是日本人的希望。Na cidade de Tamba, província de Hyogo, Japão, mais de 144.000 judeus, descendentes de David, vivem escondidos. Agora que você tem uma pátria, diga ao mundo todo para voltar e partir imediatamente.


Por que você precisa se esconder no Japão quando você tem uma pátria?


Além disso, está decidido disfarçar a pretensão dos japoneses e fazer todo o trabalho da maneira errada!


Os japoneses não confiam em estrangeiros, incluindo judeus.


Nós, japoneses, valorizamos muito os sentimentos e a credibilidade das pessoas, e sabemos que credibilidade é algo que constrói credibilidade acumulando pequenas e triviais coisas e sentimentos.


Eu venho para outros países e faço coisas que são diferentes da mente japonesa, e estou parasitando! Sakoku é a esperança dos japoneses.

国が100%の法人つくって自衛隊をその法人に移管すれば9条改憲せずとも、専守防衛は出来る!

国が兵器も軍も持たないのだから、国家として外国への威嚇も軍事脅威も与えない。

9条の改憲や放棄を狙う工作員と戦争屋の戦争事業の煽りと誘導でしか無い!


If the government creates a 100% corporation and transfers the Self-Defense Forces to that corporation, it will be possible to provide exclusive defense without amending Article 9!


Since the country has neither weapons nor the army, it does not threaten foreign countries or threaten the military as a nation.


It is nothing more than instigating and guiding the war business of operatives and warriors aiming to amend or abandon Article 9!


ప్రభుత్వం 100% కార్పొరేషన్‌ని సృష్టించి, ఆ కార్పొరేషన్‌కు ఆత్మరక్షణ దళాలను బదిలీ చేస్తే, ఆర్టికల్ 9ని సవరించకుండా ప్రత్యేక రక్షణ కల్పించడం సాధ్యమవుతుంది!


దేశంలో ఆయుధాలు లేదా సైన్యం లేవు కాబట్టి, అది విదేశాలను బెదిరించదు లేదా ఒక దేశంగా సైన్యాన్ని బెదిరించదు.


ఇది రాజ్యాంగ సవరణ లేదా ఆర్టికల్ 9ని వదలివేయడం లక్ష్యంగా కార్యకర్తలు మరియు యోధుల యుద్ధ వ్యాపారాన్ని ప్రేరేపించడం మరియు మార్గనిర్దేశం చేయడం తప్ప మరొకటి కాదు!


Jika pemerintah membuat korporasi 100% dan mentransfer Pasukan Bela Diri ke korporasi itu, akan dimungkinkan untuk memberikan pembelaan eksklusif tanpa mengubah Pasal 9!

Karena negara itu tidak memiliki senjata atau tentara, itu tidak mengancam negara asing atau mengancam militer sebagai suatu bangsa.

Ini tidak lebih dari menghasut dan membimbing bisnis perang para operator dan pejuang yang bertujuan untuk mengubah atau meninggalkan Pasal 9!


اگر دولت یک شرکت 100% ایجاد کند و نیروهای دفاع شخصی را به آن شرکت منتقل کند، بدون اصلاح ماده 9 امکان دفاع انحصاری وجود دارد!

از آنجایی که کشور نه سلاح دارد و نه ارتش، کشورهای خارجی را تهدید نمی کند و ارتش را به عنوان یک ملت تهدید نمی کند.

این چیزی نیست جز تحریک و هدایت تجارت جنگی عوامل و رزمندگان با هدف اصلاح یا ترک ماده 9!


Si el gobierno crea una corporación al 100% y transfiere las Autodefensas a esa corporación, ¡será posible brindar defensa exclusiva sin modificar el artículo 9!

Dado que el país no tiene armas ni ejército, no amenaza a países extranjeros ni amenaza a los militares como nación.

¡No es más que instigar y guiar el negocio de la guerra de operativos y guerreros con el objetivo de enmendar o abandonar el Artículo 9!


إذا أنشأت الحكومة شركة 100٪ ونقلت قوات الدفاع الذاتي إلى تلك المؤسسة ، فسيكون من الممكن توفير دفاع حصري دون تعديل المادة 9!

بما أن البلاد لا تمتلك أسلحة ولا جيشًا ، فهي لا تهدد الدول الأجنبية أو تهدد الجيش كأمة.

إنه ليس أكثر من تحريض وتوجيه الأعمال الحربية للنشطاء والمحاربين بهدف تعديل المادة 9 أو التخلي عنها!


Hükümet %100 bir şirket kurar ve Öz Savunma Kuvvetlerini o şirkete devrederse, 9. Maddeyi değiştirmeden münhasır savunma sağlamak mümkün olacak!

Ülkenin ne silahı ne de ordusu olduğu için ne yabancı ülkeleri tehdit ediyor ne de millet olarak orduyu tehdit ediyor.

9. Maddeyi değiştirmeyi veya terk etmeyi amaçlayan askerlerin ve savaşçıların savaş işlerini kışkırtmaktan ve yönlendirmekten başka bir şey değildir!


यदि सरकार 100% निगम बनाती है और उस निगम को आत्मरक्षा बलों को स्थानांतरित करती है, तो अनुच्छेद 9 में संशोधन किए बिना अनन्य रक्षा प्रदान करना संभव होगा!

चूंकि देश के पास न तो हथियार हैं और न ही सेना, यह विदेशी देशों को खतरा नहीं है या एक राष्ट्र के रूप में सेना को खतरा नहीं है।

यह अनुच्छेद 9 में संशोधन या परित्याग करने का लक्ष्य रखने वाले कार्यकर्ताओं और योद्धाओं के युद्ध व्यवसाय को उकसाने और मार्गदर्शन करने के अलावा और कुछ नहीं है!


Если правительство создаст 100% корпорацию и передаст в эту корпорацию Силы самообороны, то можно будет обеспечить исключительную оборону без изменения статьи 9!

Поскольку у страны нет ни оружия, ни армии, она не угрожает другим странам и не угрожает военным как нации.

Это не что иное, как подстрекательство и руководство военным бизнесом оперативников и воинов, стремящихся изменить или отменить статью 9!


如果政府创建一个100%的公司并将自卫队转移给该公司,则可以在不修改第9条的情况下提供专属防御!

由于该国既没有武器也没有军队,因此它不会威胁外国或威胁国家的军队。

无非是鼓动和指导特工和战士的战争事业,目的是修改或放弃第九条!


Se o governo criar uma corporação 100% e transferir as Autodefesas para aquela corporação, será possível fornecer defesa exclusiva sem alterar o artigo 9!

Como o país não tem armas nem exército, não ameaça países estrangeiros nem ameaça os militares como nação.

Não é nada mais do que instigar e orientar os negócios de guerra de operativos e guerreiros com o objetivo de alterar ou abandonar o Artigo 9!税も保険も全く不要だ!タダの意味不明な罰金だ!造幣局から公務員給与、インフラ改修分、保険基金を直接渡せばいいのだ!


何の根拠も裏付けも無く紙刷って撒いてるだけの錬金術なのだ!企業は商売でもっているのでは無いのだ!


日本銀行が刷った紙を毎日800億を企業に撒いてるから企業はもっているのだ!


日本銀行は数字入れるだけ。何の裏付けも無い紙を撒いてるだけだ!


紙に価値があたかもある等という持たされている共通幻想に市民が目醒めなければこの奴隷制は終わらないぞ!


No tax or insurance required! It's a fine that doesn't make sense for free! All you have to do is hand over the salary of civil servants, infrastructure renovation, and insurance fund directly from the Mint!

It's an alchemy that is just printed and sprinkled on paper without any grounds or support!

Companies are not in business! Companies have 80 billion of the paper printed by the Bank of Japan every day!

The Bank of Japan just puts numbers. I'm just sprinkling paper without any backing!

This slavery will not end unless the citizens awaken to the common illusion that paper is worth it!


పన్ను లేదా బీమా అవసరం లేదు! ఫ్రీగా అర్థం కాని జరిమానా! మీరు చేయాల్సిందల్లా సివిల్ సర్వెంట్ల జీతం, మౌలిక సదుపాయాల పునరుద్ధరణ మరియు బీమా నిధిని నేరుగా మింట్ నుండి అందజేయడమే!


ఎలాంటి ఆధారాలు, ఆసరా లేకుండా కేవలం ముద్రించి కాగితంపై చల్లిన రసవాదం ఇది! కంపెనీలు వ్యాపారంలో లేవు!


కంపెనీల వద్ద ప్రతిరోజూ బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ ముద్రించిన పేపర్‌లో 80 బిలియన్లు ఉన్నాయి!


బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ కేవలం సంఖ్యలను ఉంచుతుంది. నేను ఎలాంటి మద్దతు లేకుండా కాగితం చల్లుతున్నాను!


పౌరులు కాగితానికి విలువనిచ్చే సాధారణ భ్రమ నుండి మేల్కొంటే తప్ప ఈ బానిసత్వం అంతం కాదు!


Tidak ada pajak atau asuransi yang diperlukan! Itu denda yang tidak masuk akal gratis! Tinggal serahkan gaji PNS, renovasi infrastruktur, dan dana asuransi langsung dari Mint!


Ini adalah alkimia bahwa tidak ada dasar atau dukungan, dan itu hanya pencetakan kertas dan hamburan! Perusahaan tidak dalam bisnis!Perusahaan memilikinya karena Bank of Japan menyebarkan 80 miliar lembar kertas yang dicetak pada perusahaan setiap hari!Bank of Japan hanya menempatkan angka-angka di. Saya hanya menyebarkan kertas yang tidak mendukung apa pun!Perbudakan ini tidak akan berakhir jika warga negara tidak bangun dengan ilusi umum bahwa ada nilai di atas kertas!


بدون نیاز به مالیات و بیمه! جریمه ای است که مجانی معنا ندارد! تنها کاری که باید انجام دهید این است که حقوق کارمندان دولت، نوسازی زیرساخت ها و صندوق بیمه را مستقیماً از ضرابخانه تحویل دهید!


کیمیاگری است که هیچ پایه و حمایتی وجود ندارد و فقط چاپ کاغذ و پراکنده است! شرکت ها در کسب و کار نیست!شرکت ها آن را دارند چون بانک مرکزی ژاپن هر روز 80 میلیارد قطعه کاغذ چاپ شده بر روی شرکت ها پراکنده می کند!بانک مرکزی ژاپن تنها ارقام را در آن قرار می دهد. من فقط دارم کاغذ پراکنده ميکنم که از چيزي حمايت نميکنه!این برده داری تمام نمی شود اگر شهروندان به توهم مشترکی که در کاغذ ارزش وجود دارد بیدار نشند!¡No se requieren impuestos ni seguros! ¡Es una multa que no tiene sentido gratis! ¡Todo lo que tiene que hacer es entregar el salario de los funcionarios, la renovación de la infraestructura y el fondo de seguro directamente de la Casa de la Moneda!


¡Es la alquimia que es solo impresión y dispersión de papel sin ningún fundamento o respaldo! ¡Las empresas no están en el negocio!¡Las empresas tienen 80 mil millones de pedazos de papel impresos por el Banco de Japón todos los días!El Banco de Japón solo ingresa la cifra. ¡Solo estoy dispersando papel sin respaldo!¡Esta esclavitud no terminará si los ciudadanos no despiertan a la ilusión común de que hay valor en el papel!


لا ضريبة أو تأمين مطلوب! إنها غرامة لا معنى لها بالمجان! كل ما عليك فعله هو تسليم رواتب موظفي الخدمة المدنية وتجديد البنية التحتية وصندوق التأمين مباشرة من دار سك النقود!


ومن الكيمياء التي هي مجرد ورقة الطباعة والتشتت دون أي أسباب أو دعم! الشركات ليست في مجال الأعمال التجارية!الشركات لديها 80 مليار قطعة من الورق مطبوعة من قبل بنك اليابان كل يوم!ولا يدخل بنك اليابان هذا الرقم إلا. أنا فقط أبعثر الورق بدون دعملن ينتهي هذا الرق إذا لم يستيقظ المواطنون على الوهم الشائع بأن هناك قيمة في الورق!Vergi veya sigorta gerekmez! Ücretsiz olarak mantıklı olmayan bir para cezası! Tek yapmanız gereken memur maaşını, altyapı yenilemesini ve sigorta fonunu doğrudan Darphane'den teslim etmek!


Herhangi bir zemin veya destek olmadan sadece yazdırıp kağıda serptiğiniz bir simyadır! Şirketler iş yapmıyor!Şirketlerin her gün Japonya Merkez Bankası tarafından basılan 80 milyar kağıt var!Japonya Merkez Bankası sadece rakamlar koyuyor. Sadece desteklenmeyen kağıt serpiyorum!Vatandaşlar kağıt üzerinde değer olduğu ortak yanılsamasına uyanmazsa bu kölelik sona ermeyecek!


Никаких налогов или страховки не требуется! Это штраф, который не имеет смысла бесплатно! Все, что вам нужно сделать, это сдать зарплату госслужащим, ремонт инфраструктуры и страховой фонд прямо с Монетного двора!


Это алхимия, которая является просто бумажной печатью и рассеянием без каких-либо оснований или подложек! Компании не в бизнесе!


У компаний есть 80 миллиардов бумажек, печатаемых Банком Японии каждый день!


Банк Японии только вводит цифру. Я просто разбрасываю бумагу без подложки!


Это рабство не закончится, если граждане не проснутся с общей иллюзией, что в бумаге есть ценность!कोई कर या बीमा की आवश्यकता नहीं है! यह एक ऐसा जुर्माना है जिसका मुफ्त में कोई मतलब नहीं है! आपको बस इतना करना है कि टकसाल से सीधे सिविल सेवकों का वेतन, बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण और बीमा कोष सौंपना है!


यह कीमिया है कि सिर्फ कागज मुद्रण और किसी भी आधार या समर्थन के बिना बिखरने है! कंपनियों के कारोबार में नहीं हैं!


कंपनियों के पास हर दिन बैंक ऑफ जापान द्वारा मुद्रित कागज के 80 बिलियन टुकड़े हैं!


Bank of Japan केवल नंबर डाल दिया है । मैं सिर्फ कोई समर्थन के साथ कागज बिखरने रहा हूं!


यह गुलामी खत्म नहीं होगा अगर नागरिकों को आम भ्रम है कि वहां कागज में मूल्य है जाग नहीं है!无需税收或保险! 这是没有意义的免费罚款! 只需直接从铸币局交出公务员工资、基础设施改造、保险基金!

什么根据和证据没有印刷纸都只是撒着炼金术!企业因为由于买卖盛着没有!


在企业播下着日银印刷的每天纸800亿企业盛着!


日银数字只是接受。什么证据也只是播下着没有的纸!


如果对所说的纸正好有有价值的被迫拥有的共通幻想市民眼不醒这个奴隶制不结束!Nenhum imposto ou seguro necessário! É uma multa que não faz sentido de graça! Tudo o que você precisa fazer é entregar o salário dos funcionários públicos, reforma de infraestrutura e fundo de seguro diretamente da Casa da Moeda!


Não há base e evidência, apenas alquimia espalhada PELA impressão de papel!As empresas não dependem do comércio para manter!O Banco do Japão espalha 80 bilhões de pedaços de Papel impresso para as empresas todos OS dias, então há empresas!O Banco do Japão só Precisa de números.Apenas polvilhado com Papel SEM nenhuma evidência!Esta escravidão não terminará até que os cidadãos acordem para a ilusão comum de que o papel tem algum valor!

この記事へのコメント