ド腐れ💩国変える為に世界を変えに行く🌸真実の世界共有🌈世界拡散中記事、世界拡散にご活用ください!その21

Vacchine_must_be_stopped_soon_271_3.jpg
Vacchine_must_be_stopped_soon_251.jpg
Vacchine_must_be_stopped_soon_250.jpg
Kishida_Japanese_prime_minister_said_Great_reset_20.jpg


戦争トピックで、詐欺コロナパンデミックに、人口削減ワクチンの偽装をスピンさせて誤魔化してるな!

In the war topic, don't spoof the fraudulent corona pandemic by spinning the camouflage of a population reduction vaccine!

యుద్ధ అంశంలో, జనాభా తగ్గింపు వ్యాక్సిన్‌ను మభ్యపెట్టడం ద్వారా మోసపూరిత కరోనా మహమ్మారిని మోసగించవద్దు!

Dalam topik perang, jangan spoof penipuan pandemi korona dengan memutar kamuflase vaksin pengurangan populasi!

در مبحث جنگ، با چرخاندن استتار واکسن کاهش جمعیت، همه گیری جعلی کرونا را جعل نکنید!

En el tema de la guerra, ¡no falsifique la pandemia de corona fraudulenta al tejer el camuflaje de una vacuna de reducción de población!

في موضوع الحرب ، لا تسخر من جائحة كورونا الاحتيالي من خلال تمويه لقاح لتقليل عدد السكان!


युद्ध के विषय में, जनसंख्या में कमी के टीके का छलावरण करके कपटपूर्ण कोरोना महामारी को धोखा न दें!

В теме войны не имитируйте мошенническую пандемию короны, прикрываясь камуфляжем вакцины для сокращения населения!

在战争话题中,不要通过旋转人口减少疫苗的伪装来欺骗欺诈性的冠状病毒大流行!


No tópico da guerra, não falsifique a pandemia fraudulenta da coroa girando a camuflagem de uma vacina de redução populacional!


ベラルーシの大統領のルカシェンコが、世界銀行とIMFからの、9億4000万ドルの賄賂と引き替えに、自国民にマスクを付けさせ、パンデミック騒動を煽り、戒厳令に近い状態をつくるリクエストを蹴った事を自国の国営通信に話したのだ!だから、悪者扱いされ、反ルカシェンコデモを雇われデモ隊によって起こされ、虐められたのだ!中国の清のラストエンペラーで、日本に逃げて来た愛新覚羅の子息と思われる都知事の小池百合子は、「はい!貰います!」と言い言いなりになった!刑務所に入るべき犯罪者の1人だ!欧米の倒産を隠蔽する為にパンデミックを起こそうと、元々キチガイの欧米の権力階級が更に発狂したからだ!

Belarusian President Alexander Lukashenko kicked a request from the World Bank and the IMF to put on a mask,

fuel a pandemic uproar, and create a state close to decree in exchange for a $ 940 million bribe.

I told my country's state news agency! That's why he was treated as a villain,

hired an anti-Lukashenko demonstrator, awakened by demonstrators, and bullied!

Yuriko Koike, the governor of Tokyo, who is the last emperor of the Qing dynasty in China and

is thought to be the son of Puyi Aisin, who fled to Japan, said,

"Yes! She is one of the criminals to go to jail! She was originally a madman in the Western power class

trying to create a pandemic to cover up Western bankruptcy!

బెలారసియన్ ప్రెసిడెంట్ అలెగ్జాండర్ లుకాషెంకో ప్రపంచ బ్యాంక్ మరియు IMF నుండి ముసుగు ధరించి, మహమ్మారి కోలాహలానికి ఆజ్యం పోసి, $ 940 మిలియన్ల లంచానికి బదులుగా డిక్రీకి దగ్గరగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని సృష్టించమని చేసిన అభ్యర్థనను తన్నాడు. నేను నా దేశానికి చెందిన రాష్ట్ర వార్తా సంస్థకు చెప్పాను!అందుకే అతను విలన్‌గా వ్యవహరించబడ్డాడు, లుకాషెంకో వ్యతిరేక ప్రదర్శనకారుడిని నియమించాడు, ప్రదర్శనకారులచే మేల్కొల్పబడ్డాడు మరియు బెదిరించాడు!చైనాలోని క్వింగ్ రాజవంశం యొక్క చివరి చక్రవర్తి మరియు జపాన్‌కు పారిపోయిన పుయి ఐసిన్ కుమారుడిగా భావించబడుతున్న టోక్యో గవర్నర్ యురికో కోయికే, "అవును! జైలుకు వెళ్లనున్న నేరస్థుల్లో ఒకడు!ఎందుకంటే పాశ్చాత్య దివాలా తీయడాన్ని దాచిపెట్టడానికి ఒక మహమ్మారిని సృష్టించే ప్రయత్నంలో పిచ్చివాడి యొక్క పాశ్చాత్య శక్తి వర్గం వాస్తవానికి వెర్రితలలు వేసింది!Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menendang permintaan dari Bank Dunia dan IMF untuk mengenakan topeng, memicu kegemparan pandemi, dan membuat negara bagian yang dekat dengan dekrit dengan imbalan suap $ 940 juta. Saya memberi tahu kantor berita negara negara saya!Itu sebabnya dia diperlakukan sebagai penjahat, menyewa demonstran anti-Lukashenko, dibangunkan oleh demonstran, dan diintimidasi!Yuriko Koike, gubernur Tokyo, yang merupakan kaisar terakhir dinasti Qing di Tiongkok dan tampaknya adalah putra Puyi Puyi yang melarikan diri ke Jepang, berkata, "Ya! Salah satu penjahat masuk penjara!Ini karena kelas kekuatan Barat dari orang gila awalnya menjadi gila dalam upaya menciptakan pandemi untuk menutupi kebangkrutan Barat!
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به درخواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبنی بر گذاشتن ماسک، دامن زدن به هیاهوی همه گیر و ایجاد دولتی نزدیک به فرمان در ازای رشوه 940 میلیون دلاری پاسخ داد. من به خبرگزاری دولتی کشورم گفتم!به همین دلیل با او به عنوان یک شرور رفتار شد، یک تظاهرکننده ضد لوکاشنکو را استخدام کرد، توسط تظاهرکنندگان بیدار شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت!یوریکو کوئیکه، فرماندار توکیو، که آخرین امپراتور سلسله چینگ در چین است و به نظر می رسد پسر پویی پویی باشد که به ژاپن گریخته است، گفت: «بله! یکی از جنایتکاران برای رفتن به زندان!این به این دلیل است که طبقه قدرت غربی دیوانه در ابتدا در تلاش برای ایجاد یک بیماری همه گیر برای سرپوش گذاشتن بر ورشکستگی غرب دیوانه شد!
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, rechazó una solicitud del Banco Mundial y el FMI de ponerse una máscara, alimentar un alboroto pandémico y crear un estado cercano al decreto a cambio de un soborno de $ 940 millones. ¡Le dije a la agencia de noticias estatal de mi país!¡Es por eso que fue tratado como un villano, contrató a un manifestante anti-Lukashenko, lo despertaron los manifestantes y lo intimidaron!Yuriko Koike, la gobernadora de Tokio,que es el último emperador de la dinastía Qing enChina y parece ser el hijo de Puyi Puyi que huyó a Japón, dijo: "¡Sí! ¡Uno de los criminales para ir a la cárcel!¡Esto se debe a que la clase de poder occidental del loco originalmente se volvió loca en un intento de crear una pandemia para encubrir la bancarrota de Occidente!
طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ارتداء قناع ، وتأجيج الضجة الوبائية ، وإنشاء دولة قريبة من المرسوم مقابل رشوة بقيمة 940 مليون دولار. أخبرت وكالة الأنباء الحكومية في بلدي!لهذا السبب عومل على أنه شرير ، واستأجر أحد المتظاهرين المناهضين للوكاشينكو ، وأيقظه المتظاهرون ، وتعرض للتنمر!قال يوريكو كويكي ، حاكم طوكيو ، وهو آخر إمبراطور لسلالة تشينغ في الصين ويبدو أنه ابن بويي بويي الذي فر إلى اليابان ، "نعم! أحد المجرمين يذهبون إلى السجن!هذا لأن طبقة النفوذ الغربية للمجنون أصلا بالجنون في محاولة لخلق جائحة للتستر على إفلاس الغرب!

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Dünya Bankası ve IMF'den 940 milyon dolarlık rüşvet karşılığında maske takmak, pandemiyi körüklemek ve kararnameye yakın bir devlet kurmak için bir talepte bulundu.Ülkemin devlet haber ajansına anlattım!


Bu yüzden ona kötü adam muamelesi yapıldı, Lukashenko karşıtı bir gösterici tuttu, göstericiler tarafından uyandırıldı ve zorbalığa uğradı!


Çin'deki Qing hanedanlığının son imparatoru olan ve Japonya'ya kaçan Puyi Aisin'in oğlu olduğu düşünülen Tokyo valisi Yuriko Koike, "Evet! Suçlulardan biri hapse girecek!


Bunun nedeni, delinin Batılı güç sınıfının, Batı'nın iflasını gizlemek için bir salgın yaratma girişiminde başlangıçta çıldırmış olmasıdır!
Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил запрос Всемирного банка и МВФ надеть маску, разжечь пандемический шум и создать государство, близкое к указу, в обмен на взятку в размере 940 миллионов долларов. Я сказал государственному информационному агентству моей страны!Вот почему с ним обращались как с злодеем, он нанял демонстранта, выступающего против Лукашенко, разбужен демонстрантами и запуган!Юрико Койке, губернатор Токио, который является последним императором династии Цин в Китае и, кажется, является сыном Пуйи Пуи,бежавшего в Японию, сказал:«Да! Одного из преступников посадят в тюрьму!Это потому, что западный класс власти сумасшедшего изначально сошел с ума в попытке создать пандемию, чтобы скрыть банкротство Запада!बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने विश्व बैंक और आईएमएफ से एक मुखौटा लगाने, एक महामारी को बढ़ावा देने, और $ 940 मिलियन रिश्वत के बदले में डिक्री के करीब एक राज्य बनाने का अनुरोध किया। मैंने अपने देश की राज्य समाचार एजेंसी को बताया!यही कारण है कि उनके साथ एक खलनायक के रूप में व्यवहार किया गया, एक लुकाशेंको विरोधी प्रदर्शनकारी को काम पर रखा, प्रदर्शनकारियों द्वारा जगाया गया, और धमकाया गया!टोक्यो के गवर्नर युरिको कोइके, जो चीन में किंग राजवंश के अंतिम सम्राट हैं और जापान भाग गए पुई पुई के पुत्र प्रतीत होते हैं, ने कहा, "हां! जेल जाने के लिए अपराधियों में से एक!ऐसा इसलिए है क्योंकि पागल आदमी का पश्चिमी शक्ति वर्ग मूल रूप से पश्चिम के दिवालियेपन को छिपाने के लिए एक महामारी पैदा करने के प्रयास में पागल हो गया था!

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科(Alexander Lukashenko)拒绝了世界银行和国际货币基金组织的要求,即戴上口罩,助长了大流行的骚动,并以9.4亿美元的贿赂换取了一个接近法令的国家。我告诉我国家的国家通讯社!这就是为什么他被当成恶棍,雇了一个反卢卡申科的示威者,被示威者唤醒,被欺负!中国清朝末代皇帝,似乎是逃往日本的溥仪溥仪之子,东京都知事小池百合子说:“是啊!入狱的罪犯之一!这是因为狂人的西方权力阶层本来就发疯了,企图制造一场大流行病来掩盖西方的破产!

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, aceitou um pedido do Banco Mundial e do FMI para colocar uma máscara, alimentar um alvoroço pandêmico e criar um estado prestes a decretar em troca de um suborno de US $ 940 milhões. Eu disse à agência de notícias estadual do meu país!É por isso que ele foi tratado como um vilão, contratou um manifestante anti-Lukashenko, foi despertado por manifestantes e intimidado!Yuriko Koike, o governador de Tóquio, que é o último imperador da dinastia Qing na China e parece ser filho de Puyi Puyi, que fugiu para o Japão, disse: "Sim! Um dos criminosos vai para a cadeia!Isso ocorre porque a classe de poder ocidental do louco originalmente enlouqueceu na tentativa de criar uma pandemia para encobrir a falência do Ocidente!
世界的規模でのコロナの大流行を装って行われている、人道に対する最も凶悪な犯罪なのです!


コロナのパンデミックは存在せず、世界の人々の間に絶え間ないパニック状態を作り出す為に、


設計された精巧な心理作戦によって、煽られたPCRテストのプランデミックに過ぎないのです。


このアジェンダは長い間計画されてきました。


最終的に失敗した前兆は、約12年前の豚インフルエンザです。


この計画は、超金持ちで、サイコパスである、社会病質者のグループによって作られているのです。


彼らは、人々を憎み、同時に恐れ、世界中のこの世の人々とは、共感するという事が出来ず、


世界中の私達、全員を完全に支配したいという願望に駆られているのです。


彼らは、政府と主流メディアを利用しています。どちらも文字通り、彼らが所有しており、


24時間、365日、パニックプロパガンダを伝えています。


ビタミンC,D,亜鉛などで安全かつ効果的に治療でき、イベルメクチンや、ヒドロキシクロロキンなど適用外にされている、代替治療法だけでなく、


本当の治療法は、この計画の偽装であるパンデミックを使用している連中によって禁止されました。


この手順(つまりワクチン接種)が示しているのは、効果が無いばかりか、


非常に危険な治療法を、全ての人に、受けさせる為に、


究極の目標を推し進めている、非常に危険な、致死に至る実験注射なのです。


その目的の一つは、リーマンショックで明らかになった金融マフィアの金融業界による、


あからさまな不正行為から目を反らす事だったのです。


これが、今、コロナが大流行している大きな目的の一つでもあります。


リーマン危機の時、金融犯罪の加害者は責任を取らされるという政府の約束など、盲目的に信じるのでは無く、もっとよく見ていればよかったのです。


It's the most vicious crime against humanity, pretending to be a global corona pandemic!

The corona pandemic does not exist, it is just a PCR test plandemic fueled

by elaborate psychological operations designed to create a constant panic

among the people of the world. This agenda has been planned for a long time.

The final sign of failure is swine flu about 12 years ago.

This plan is made by a group of super-rich, psychopathic, socially ill people.

They hate and fear people at the same time,

cannot sympathize with the people of the world around the world, and

are driven by the desire to completely control us and all of us around the world.

They use government and mainstream media. Both are literally owned by them and

convey panic propaganda 24 hours a day, 365 days a year.

Not only alternative therapies that can be safely and effectively

treated with vitamins C, D, zinc, etc. and are not covered by ivermectin, hydroxychloroquine, etc.,

but the real treatment is the pandemic that is a disguise of this plan.

Banned by those using it. This procedure (ie vaccination) shows that not only is it ineffective,

but it is also pushing the ultimate goal of getting everyone to receive a very dangerous treatment,

a very dangerous one. It is a fatal experimental injection.

One of its goals was to turn a blind eye to the outright fraud by the financial mafia's financial industry,

which was revealed by the Lehman shock.

This is also one of the major purposes for which the corona is now in vogue.

Instead of blindly believing in the government's promise that perpetrators of financial crimes

would be held accountable during the Lehman crisis, they should have taken a closer look.

ఇది గ్లోబల్ కరోనా మహమ్మారిలా నటిస్తూ మానవాళికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన అత్యంత దుర్మార్గమైన నేరం! కరోనా మహమ్మారి ఉనికిలో లేదు, ఇది ప్రపంచంలోని ప్రజలలో స్థిరమైన భయాందోళనలను సృష్టించడానికి రూపొందించబడిన విస్తృతమైన మానసిక కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన PCR పరీక్ష ప్లాండమిక్. ఈ ఎజెండా చాలా కాలంగా ప్లాన్ చేయబడింది.వైఫల్యానికి చివరి సంకేతం సుమారు 12 సంవత్సరాల క్రితం స్వైన్ ఫ్లూ. ఈ ప్లాన్‌ను అతి ధనవంతులు, మానసిక వ్యాధిగ్రస్తులు, సామాజికంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తుల సమూహం రూపొందించింది. వారు ఒకే సమయంలో ప్రజలను ద్వేషిస్తారు మరియు భయపడతారు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రపంచ ప్రజల పట్ల సానుభూతి చూపలేరు మరియు మనల్ని మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మనందరినీ పూర్తిగా నియంత్రించాలనే కోరికతో నడపబడతారు.వారు ప్రభుత్వ మరియు ప్రధాన స్రవంతి మీడియాను ఉపయోగిస్తారు. రెండూ అక్షరాలా వారి స్వంతం మరియు 24 గంటలూ, సంవత్సరంలో 365 రోజులూ భయాందోళనల ప్రచారాన్ని తెలియజేస్తాయి. విటమిన్లు సి, డి, జింక్ మొదలైన వాటితో సురక్షితంగా మరియు ప్రభావవంతంగా చికిత్స చేయగల ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సలు మాత్రమే కాకుండా, ఐవర్‌మెక్టిన్, హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ మొదలైన వాటితో కప్పబడి ఉండవు, కానీ నిజమైన చికిత్స ఈ ప్రణాళిక యొక్క మారువేషంలో ఉన్న మహమ్మారి. దానిని ఉపయోగించే వారు.ఈ ప్రక్రియ (అంటే టీకాలు వేయడం) అది అసమర్థమైనది మాత్రమే అని చూపిస్తుంది, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ప్రమాదకరమైన చికిత్సను పొందాలనే అంతిమ లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతోంది, ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది.ఇది ప్రాణాంతకమైన ప్రయోగాత్మక ఇంజెక్షన్. ఫైనాన్షియల్ మాఫియా యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ర్టీ చేసిన పూర్తి మోసానికి కళ్ళు మూసుకోవడం దాని లక్ష్యాలలో ఒకటి, ఇది లెమాన్ షాక్ ద్వారా వెల్లడైంది.కరోనా ఇప్పుడు వోగ్‌లో ఉన్న ప్రధాన ప్రయోజనాలలో ఇది కూడా ఒకటి. లెమాన్ సంక్షోభం సమయంలో ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడేవారిని బాధ్యులను చేస్తామని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని గుడ్డిగా నమ్మే బదులు, వారు నిశితంగా పరిశీలించి ఉండాల్సింది.
Ini adalah kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan, berpura-pura menjadi pandemi korona global! Pandemi korona tidak ada, itu hanya rencana uji PCR yang dipicu oleh operasi psikologis rumit yang dirancang untuk menciptakan kepanikan terus-menerus di antara orang-orang di dunia. Agenda ini sudah direncanakan sejak lama.


Tanda terakhir dari kegagalan adalah flu babi sekitar 12 tahun yang lalu. Rencana ini dibuat oleh sekelompok orang super kaya, psikopat, dan sakit sosial. Mereka membenci dan takut pada orang pada saat yang sama, tidak dapat bersimpati dengan orang-orang di dunia di seluruh dunia, dan didorong oleh keinginan untuk sepenuhnya mengendalikan kita dan kita semua di seluruh dunia.


Mereka menggunakan media pemerintah dan arus utama. Keduanya benar-benar dimiliki oleh mereka dan menyampaikan propaganda panik 24 jam sehari, 365 hari setahun. Tidak hanya terapi alternatif yang dapat diobati dengan aman dan efektif dengan vitamin C, D, zinc, dll dan tidak tercakup oleh ivermectin, hydroxychloroquine, dll, tetapi pengobatan sebenarnya adalah pandemi yang menyamarkan rencana ini. mereka yang menggunakannya.


Prosedur ini (yaitu vaksinasi) menunjukkan bahwa tidak hanya tidak efektif, tetapi juga mendorong tujuan akhir untuk membuat setiap orang menerima pengobatan yang sangat berbahaya, yang sangat berbahaya.Ini adalah suntikan eksperimental yang fatal. Salah satu tujuannya adalah untuk menutup mata terhadap penipuan langsung oleh industri keuangan mafia keuangan, yang terungkap oleh kejutan Lehman.


Ini juga salah satu tujuan utama yang sekarang sedang digemari oleh korona. Alih-alih percaya secara membabi buta pada janji pemerintah bahwa pelaku kejahatan keuangan akan dimintai pertanggungjawaban selama krisis Lehman, mereka seharusnya melihat lebih dekat.این وحشیانه ترین جنایت علیه بشریت است، وانمود به یک بیماری همه گیر جهانی کرونا! همه‌گیری کرونا وجود ندارد، این فقط یک آزمایش PCR است که توسط عملیات‌های روان‌شناختی دقیقی که برای ایجاد هراس دائمی در بین مردم جهان طراحی شده است، تغذیه می‌شود. این دستور کار برای مدت طولانی برنامه ریزی شده است.


آخرین علامت شکست آنفولانزای خوکی در حدود 12 سال پیش است. این طرح توسط گروهی از افراد فوق ثروتمند، روان پریش و بیمار اجتماعی ساخته شده است. آنها به طور همزمان از مردم متنفرند و از آنها می ترسند، نمی توانند با مردم جهان در سراسر جهان همدردی کنند، و با تمایل به کنترل کامل ما و همه ما در سراسر جهان هدایت می شوند.آنها از رسانه های دولتی و جریان اصلی استفاده می کنند. هر دو به معنای واقعی کلمه متعلق به آنها هستند و 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال تبلیغات وحشتناک را منتقل می کنند. نه تنها درمان‌های جایگزینی که می‌توان به طور ایمن و مؤثر با ویتامین‌های C، D، روی و غیره درمان کرد و تحت پوشش ایورمکتین، هیدروکسی کلروکین و غیره قرار نگرفت، بلکه درمان واقعی همه‌گیری است که پوشش این طرح است. ممنوع شده توسط کسانی که از آن استفاده می کننداین روش (یعنی واکسیناسیون) نشان می‌دهد که نه تنها مؤثر نیست، بلکه هدف نهایی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد که همه را به یک درمان بسیار خطرناک، درمانی بسیار خطرناک، سوق می‌دهد. این یک تزریق آزمایشی کشنده است. یکی از اهداف آن بستن چشم بر تقلب آشکار صنعت مالی مافیای مالی بود که با شوک لمن فاش شد.این نیز یکی از اهداف مهمی است که اکنون کرونا برای آن مد شده است. به جای اینکه کورکورانه به وعده دولت مبنی بر پاسخگویی مرتکبان جنایات مالی در جریان بحران لیمن باور داشته باشند، باید نگاه دقیق تری می انداختند.
¡Es el crimen más cruel contra la humanidad, pretendiendo ser una pandemia global de corona! La pandemia de corona no existe, es solo una prueba de PCR planificada alimentada por elaboradas operaciones psicológicas diseñadas para crear un pánico constante entre las personas del mundo. Esta agenda ha sido planeada durante mucho tiempo.La última señal de fracaso es la gripe porcina hace unos 12 años. Este plan está hecho por un grupo de personas súper ricas, psicópatas y socialmente enfermas. Odian y temen a las personas al mismo tiempo, no pueden simpatizar con las personas del mundo en todo el mundo y están motivados por el deseo de controlarnos por completo a nosotros y a todos nosotros en todo el mundo.Utilizan el gobierno y los principales medios de comunicación. Ambos son literalmente de su propiedad y transmiten propaganda de pánico las 24 horas del día, los 365 días del año. No solo las terapias alternativas que pueden ser tratadas de manera segura y efectiva con vitaminas C, D, zinc, etc., y no están cubiertas por la ivermectina, la hidroxicloroquina, etc., sino que el tratamiento real es la pandemia que es un disfraz de este plan. Prohibido por aquellos que lo usan.Este procedimiento (es decir, la vacunación) demuestra que no solo es ineficaz, sino que también está impulsando el objetivo final de que todos reciban un tratamiento muy peligroso, muy peligroso: es una inyección experimental mortal. Uno de sus objetivos era hacer la vista gorda ante el fraude descarado de la industria financiera de la mafia financiera, que fue revelado por el shock de Lehman.Este es también uno de los principales propósitos por los que la corona está ahora de moda. En lugar de creer ciegamente en la promesa del gobierno de que los perpetradores de delitos financieros rendirían cuentas durante la crisis de Lehman, deberían haber mirado más de cerca.
إنها أبشع جريمة ضد الإنسانية ، التظاهر بجائحة كورونا العالمية! إن جائحة الإكليل غير موجود ، إنه مجرد جائحة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل تغذيها عمليات نفسية متقنة مصممة لخلق حالة من الذعر المستمر بين الناس في جميع أنحاء العالم. تم التخطيط لهذه الأجندة لفترة طويلة.العلامة النهائية للفشل هي أنفلونزا الخنازير منذ حوالي 12 عامًا. تم وضع هذه الخطة من قبل مجموعة من فاحشي الثراء ، والمرضى نفسيا ، والمرضى اجتماعيا. إنهم يكرهون ويخافون الناس في نفس الوقت ، ولا يمكنهم التعاطف مع الناس في جميع أنحاء العالم ، ويقودهم الرغبة في السيطرة الكاملة علينا وفي جميع أنحاء العالم.يستخدمون وسائل الإعلام الحكومية والسائدة. كلاهما مملوك لهما حرفياً وينقلان دعاية الذعر 24 ساعة في اليوم ، 365 يومًا في السنة. لا يقتصر الأمر على العلاجات البديلة التي يمكن معالجتها بأمان وفعالية بالفيتامينات C و D والزنك وما إلى ذلك ولا يشملها الإيفرمكتين أو الهيدروكسي كلوروكوين وما إلى ذلك ، ولكن العلاج الحقيقي هو الجائحة التي تخفي هذه الخطة. يحظره أولئك الذين يستخدمونها.يوضح هذا الإجراء (أي التطعيم) أنه ليس فقط غير فعال ، ولكنه يدفع أيضًا إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في جعل الجميع يتلقون علاجًا شديد الخطورة ، وهو علاج خطير للغاية ، وهو حقنة تجريبية قاتلة. كان أحد أهدافها هو غض الطرف عن الاحتيال المباشر من قبل الصناعة المالية للمافيا المالية ، والتي كشفت عنها صدمة بنك ليمان.هذا أيضًا أحد الأغراض الرئيسية التي أصبحت الهالة الآن رائجة من أجلها. بدلاً من الإيمان الأعمى بوعد الحكومة بأن مرتكبي الجرائم المالية سيحاسبون خلال أزمة بنك ليمان ، كان ينبغي عليهم إلقاء نظرة فاحصة.Küresel bir korona salgını gibi görünmek, insanlığa karşı en acımasız suçtur! Korona pandemisi mevcut değil, sadece dünya insanları arasında sürekli bir panik yaratmak için tasarlanmış ayrıntılı psikolojik operasyonlarla beslenen bir PCR testi planı. Bu gündem uzun zamandır planlanıyor.


Başarısızlığın son işareti, yaklaşık 12 yıl önce domuz gribidir. Bu plan, süper zengin, psikopat, sosyal açıdan hasta bir grup insan tarafından yapılmıştır. İnsanlardan aynı anda nefret eder ve korkarlar, dünyanın dört bir yanındaki insanlara sempati duyamazlar ve bizi ve dünyadaki hepimizi tamamen kontrol etme arzusuyla hareket ederler.


Devlet ve ana akım medyayı kullanıyorlar. Her ikisi de kelimenin tam anlamıyla onlara aittir ve yılda 365 gün, günde 24 saat panik propagandası yapar. Sadece C, D, çinko vb. vitaminlerle güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilen ve ivermektin, hidroksiklorokin vb. tarafından kapsanmayan alternatif tedaviler değil, gerçek tedavi de bu planın kılık değiştirdiği pandemidir. onu kullananlar.


Bu prosedür (yani aşılama) sadece etkisiz olduğunu değil, aynı zamanda herkese çok tehlikeli bir tedaviyi, çok tehlikeli bir tedaviyi alma nihai hedefini zorladığını gösteriyor.Ölümcül bir deneysel enjeksiyon. Hedeflerinden biri, finans mafyasının finans endüstrisinin Lehman şokuyla ortaya çıkan düpedüz dolandırıcılığına göz yummaktı.


Bu aynı zamanda koronanın artık moda olmasının başlıca amaçlarından biridir. Hükümetin, Lehman krizi sırasında mali suçların faillerinin sorumlu tutulacağı vaadine körü körüne inanmak yerine, daha yakından bakmaları gerekirdi.वैश्विक कोरोना महामारी होने का दिखावा करते हुए यह मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध है! कोरोना महामारी मौजूद नहीं है, यह सिर्फ एक पीसीआर परीक्षण है जो दुनिया के लोगों में लगातार दहशत पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए गए विस्तृत मनोवैज्ञानिक ऑपरेशनों द्वारा संचालित है। यह एजेंडा लंबे समय से बना हुआ है।


असफलता का अंतिम संकेत लगभग 12 साल पहले का स्वाइन फ्लू है। यह योजना अति-अमीर, मनोरोगी, सामाजिक रूप से बीमार लोगों के समूह द्वारा बनाई गई है। वे एक ही समय में लोगों से नफरत करते हैं और डरते हैं, दुनिया भर के लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते हैं, और पूरी तरह से हमें और हम सभी को दुनिया भर में नियंत्रित करने की इच्छा से प्रेरित हैं।


वे सरकार और मुख्यधारा के मीडिया का उपयोग करते हैं। दोनों सचमुच उनके स्वामित्व में हैं और दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन आतंक का प्रचार करते हैं। न केवल वैकल्पिक उपचार जिन्हें विटामिन सी, डी, जिंक, आदि के साथ सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है और आईवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आदि द्वारा कवर नहीं किया जाता है, बल्कि वास्तविक उपचार महामारी है जो इस योजना का एक भेस है। इसका इस्तेमाल करने वाले।


यह प्रक्रिया (अर्थात टीकाकरण) दर्शाती है कि यह न केवल अप्रभावी है, बल्कि यह सभी को एक बहुत ही खतरनाक उपचार, एक बहुत ही खतरनाक उपचार प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य को भी आगे बढ़ा रही है। यह एक घातक प्रयोगात्मक इंजेक्शन है।


इसका एक लक्ष्य वित्तीय माफिया के वित्तीय उद्योग द्वारा एकमुश्त धोखाधड़ी से आंखें मूंद लेना था, जिसका खुलासा लेहमैन शॉक से हुआ था। यह भी उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक है जिसके लिए अब कोरोना प्रचलन में है।


सरकार के इस वादे पर आँख बंद करके विश्वास करने के बजाय कि वित्तीय अपराधों के अपराधियों को लेहमैन संकट के दौरान जवाबदेह ठहराया जाएगा, उन्हें करीब से देखना चाहिए था।Это самое жестокое преступление против человечества, притворяющееся глобальной пандемией короны! Пандемии короны не существует, это просто пландемия ПЦР-теста, подпитываемая сложными психологическими операциями, призванными создать постоянную панику среди людей во всем мире. Эта повестка давно планировалась.Последним признаком неудачи стал свиной грипп около 12 лет назад. Этот план составляется группой сверхбогатых, психопатических, социально больных людей. Они ненавидят и боятся людей одновременно, не могут сочувствовать людям всего мира и движимы желанием полностью контролировать нас и всех нас во всем мире.Они используют государственные и основные средства массовой информации. Оба буквально принадлежат им и несут паническую пропаганду 24 часа в сутки, 365 дней в году. Не только альтернативные методы лечения, которые можно безопасно и эффективно лечить витаминами С, D, цинком и т. д. и не покрываются ивермектином, гидроксихлорохином и т. д., но настоящее лечение — это пандемия, которая является маскировкой этого плана. те, кто его использует.Эта процедура (т.е. вакцинация) показывает, что она не только неэффективна, но и продвигает конечную цель: заставить всех пройти очень опасное лечение, очень опасное, это смертельная экспериментальная инъекция. Одна из его целей состояла в том, чтобы закрыть глаза на откровенное мошенничество финансовой индустрии финансовой мафии, которое было раскрыто шоком Lehman.Это также одна из основных целей, для которых корона сейчас в моде. Вместо того, чтобы слепо верить обещанию правительства о том, что виновные в финансовых преступлениях будут привлечены к ответственности во время кризиса Lehman, они должны были присмотреться.这是对人类最恶毒的罪行,假装是一场全球性的冠状病毒大流行!冠状病毒大流行并不存在,它只是一种 PCR 测试流行病,由精心设计的心理操作助长,旨在在世界人民中制造持续的恐慌。这个议程已经计划了很长时间。失败的最后迹象是大约 12 年前的猪流感。这个计划是由一群超级富有、精神病态、社会病态的人制定的。他们既憎恨人又害怕人,无法同情世界各地的人民,并被想要完全控制我们和全世界所有人的欲望所驱使。他们使用政府和主流媒体。两者实际上都归他们所有,一年 365 天、一天 24 小时都在传达恐慌宣传。不仅可以用维生素C、D、锌等安全有效地治疗且伊维菌素、羟氯喹等未涵盖的替代疗法,而且真正的治疗是大流行病,这是该计划的伪装。那些使用它的人。这个程序(即接种疫苗)表明,它不仅无效,而且还在推动让每个人接受一种非常危险的治疗,一种非常危险的治疗的最终目标,这是一种致命的实验性注射。其目标之一是对金融黑手党金融业的彻头彻尾的欺诈行为视而不见,这在雷曼兄弟的冲击中暴露无遗。这也是目前流行的电晕的主要目的之一。他们不应该盲目相信政府承诺在雷曼危机期间金融犯罪的肇事者将被追究责任,他们应该仔细研究一下。É o crime mais cruel contra a humanidade, fingir ser uma pandemia global de corona!


Não há pandemia de corona, para criar um pânico constante entre as pessoas do mundo.


É apenas uma plandemia de um teste de PCR alimentado por uma elaborada operação psicológica projetada.


Essa agenda está planejada há muito tempo.


O último sinal de fracasso é a gripe suína há cerca de 12 anos.


Este plano é feito por um grupo de pessoas super-ricas, psicopatas e socialmente doentes.


Eles odeiam e temem as pessoas ao mesmo tempo, não podem simpatizar com as pessoas do mundo ao redor do mundo e são movidos pelo desejo de nos controlar completamente e a todos nós ao redor do mundo.


Eles usam o governo e a grande mídia. Ambos pertencem literalmente a eles e transmitem propaganda de pânico 24 horas por dia, 365 dias por ano.


Não apenas terapias alternativas que podem ser tratadas com segurança e eficácia com vitaminas C, D, zinco etc. e não são cobertas por ivermectina, hidroxicloroquina etc.


A cura real foi proibida por aqueles que usavam uma pandemia que era um disfarce desse plano.


Este procedimento (ou seja, a vacinação) mostra que não só é ineficaz, mas também está empurrando o objetivo final de fazer com que todos recebam um tratamento muito perigoso, muito perigoso. É uma injeção experimental fatal.


Um de seus objetivos era fechar os olhos para a fraude total da indústria financeira da máfia financeira, que foi revelada pelo choque do Lehman.


Este também é um dos principais propósitos para os quais a coroa está agora em voga.

この記事へのコメント