ド腐れ💩国変える為に世界を変えに行く🌸真実の世界共有🌈世界拡散中記事、世界拡散にご活用ください!その17

The_aristrats_eat_children_and_drink_their_bloods_.jpg
The_aristcrats_eat_children_and_drink_their_bloods_20.jpg
The_aristcrats_eat_children_and_drink_their_bloods_21.jpg
Eat_humberger_of_Mac_donuld-07496-thumbnail2.jpg
So_many_unknown_disapear_of_children_92.jpg

「2011年10月、(モホーク)学校の敷地内で、モホ-ク族の長老たちによって開始された発掘調査により、部分的に切断された骨が明らかになりました。」


"In October 2011, an archaeological survey initiated by Mohawk elders on the premises of the (Mohawk) school revealed partially cut bones."


"అక్టోబర్ 2011లో, (మోహాక్) పాఠశాల మైదానంలో మోజోక్ పెద్దలు ప్రారంభించిన పురావస్తు త్రవ్వకంలో పాక్షికంగా కోసిన ఎముక బయటపడింది.""Pada Oktober 2011, penggalian arkeologi yang diprakarsai oleh para tetua Mojok di halaman sekolah (Mohawk) mengungkapkan sebagian tulang yang terpotong.""در اکتبر 2011، یک کاوش باستان شناسی که توسط بزرگان موجوک در محوطه مدرسه (موهاوک) آغاز شد، استخوان نیمه بریده را نشان داد.""En octubre de 2011, una excavación arqueológica iniciada por los ancianos de Mojok en los terrenos de la escuela (Mohawk) reveló un hueso parcialmente cortado"."في أكتوبر 2011 ، كشفت الحفريات الأثرية التي بدأها شيوخ موجوك في أرض مدرسة (الموهوك) عن قطع عظمي جزئي"."Ekim 2011'de, Mojok büyükleri tarafından (Mohawk) okul arazisinde başlatılan bir arkeolojik kazı, kısmen kesilmiş kemik ortaya çıkardı.""अक्टूबर 2011 में, (मोहॉक) स्कूल के मैदान पर मोजोक बुजुर्गों द्वारा शुरू की गई एक पुरातात्विक खुदाई में आंशिक रूप से कट हड्डी का पता चला।"«В октябре 2011 года в ходе археологических раскопок, начатых старейшинами Моджока на территории школы (могавков), была обнаружена частично разрезанная кость».“2011 年 10 月,由 Mojok 长老在(莫霍克)学校场地发起的考古发掘发现了部分切割的骨头。”"Em outubro de 2011, uma escavação arqueológica iniciada pelos anciãos Mojok no terreno da escola (Mohawk) revelou osso parcialmente cortado."「これらの骨片のうちの2つは、オンタリオ州の法医検査官であるグレッグオルソンと考古学者のクリスナーガング、及び、


ワシントンDCのスミソニアン協会の上級法医病理学者であるドナルドオルトナー博士によって、小さな子供の骨片であると、その後まもなく、明確に特定されました。」"Two of these fragments are small by Ontario forensic examiner Greg Olson and archaeologist Christina Gang,

and by Dr. Donald Ortner, senior forensic pathologist at the Smithsonian Castle in Washington, DC. Shortly thereafter,

it was clearly identified as a child's bone fragment. ""ఈ రెండు ఎముక శకలాలు అంటారియో ఫోరెన్సిక్ ఎగ్జామినర్ గ్రెగ్ ఓల్సన్ మరియు ఆర్కియాలజిస్ట్ క్రిస్టినా గ్యాంగ్, మరియు ...


కొంతకాలం తర్వాత, వాషింగ్టన్, DCలోని స్మిత్సోనియన్ కాజిల్‌లోని సీనియర్ ఫోరెన్సిక్ పాథాలజిస్ట్ అయిన డా. డొనాల్డ్ ఓర్ట్నర్ ద్వారా ఇది ఒక చిన్న పిల్లల ఎముక ముక్కగా స్పష్టంగా గుర్తించబడింది. ""Dua dari fragmen tulang ini adalah pemeriksa forensik Ontario Gregg Olson dan arkeolog Christina Gang, dan ...


Tak lama kemudian, itu dengan jelas diidentifikasi sebagai fragmen tulang anak kecil oleh Dr. Donald Ortner, ahli patologi forensik senior di Kastil Smithsonian di Washington, DC. ""دو تا از این قطعات استخوان، بازرس پزشکی قانونی انتاریو، گرگ اولسون و باستان شناس کریستینا گنگ، و ...


اندکی پس از آن، دکتر دونالد اورتنر، آسیب شناس ارشد پزشکی قانونی در قلعه اسمیتسونین در واشنگتن دی سی، به وضوح به عنوان یک قطعه استخوان یک کودک کوچک شناسایی شد. ""Dos de estos fragmentos de hueso son el forense de Ontario Gregg Olson y la arqueóloga Christina Gang, y ...


Poco después, el Dr. Donald Ortner, un patólogo forense senior del Smithsonian Castle en Washington, DC, lo identificó claramente como un fragmento de hueso de un niño pequeño. ""اثنان من شظايا العظام هذه هما الفاحص الشرعي في أونتاريو جريج أولسون وعالمة الآثار كريستينا جانج ، و ...


بعد ذلك بوقت قصير ، تم تحديده بوضوح على أنه جزء من عظام طفل صغير من قبل الدكتور دونالد أورتنر ، كبير أطباء علم الأمراض الشرعي في قلعة سميثسونيان في واشنطن العاصمة. ""Bu kemik parçalarından ikisi, Ontario adli tıp uzmanı Gregg Olson ve arkeolog Christina Gang ve ...


Kısa bir süre sonra, Washington DC'deki Smithsonian Kalesi'nde kıdemli bir adli patolog olan Dr. Donald Ortner tarafından küçük bir çocuğun kemik parçası olarak açıkça tanımlandı. ""इनमें से दो हड्डी के टुकड़े ओंटारियो फोरेंसिक परीक्षक ग्रेग ओल्सन और पुरातत्वविद् क्रिस्टीना गैंग हैं, और ...


इसके तुरंत बाद, वाशिंगटन, डीसी में स्मिथसोनियन कैसल में एक वरिष्ठ फोरेंसिक रोगविज्ञानी डॉ। डोनाल्ड ऑर्टनर द्वारा इसे एक छोटे बच्चे की हड्डी के टुकड़े के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाना गया था। ""Два из этих костных фрагментов принадлежат судебно-медицинскому эксперту Онтарио Греггу Олсону и археологу Кристине Ганг, и ...


Вскоре после этого доктор Дональд Ортнер, старший судебно-медицинский эксперт Смитсоновского замка в Вашингтоне, округ Колумбия, четко идентифицировал его как фрагмент кости маленького ребенка. "“其中两块骨头碎片是安大略法医检查员 Gregg Olson 和考古学家 Christina Gang,还有……


此后不久,华盛顿特区史密森尼城堡的高级法医病理学家唐纳德·奥特纳 (Donald Ortner) 博士清楚地将其鉴定为一个小孩的骨头碎片。”"Dois desses fragmentos ósseos são o examinador forense de Ontário Gregg Olson e a arqueóloga Christina Gang, e ...


Pouco depois, foi claramente identificado como um fragmento ósseo de uma criança pequena pelo Dr. Donald Ortner, um patologista forense sênior do Castelo Smithsonian em Washington, DC. "
モホーク連邦の子供たちの大量虐殺は、1832年にカナダのオンタリオ州ブラントフォードにある、


元イングランド国教会ーイエズス会が、運営する、モホークインディアンレジデンシャルスクールで始まりました。


The slaughter of children in the Mohawk Federation began in 1832

at the Mohawk Indian Residential School,

run by the former Anglican Church-Jezus Society in Brantford, Ontario, Canada.మోహాక్ పిల్లల ఊచకోత 1832లో కెనడాలోని ఒంటారియోలోని బ్రాంట్‌ఫోర్డ్‌లో జరిగింది.


ఇది మాజీ ఆంగ్లికన్ చర్చ్-జెజస్ సొసైటీచే నిర్వహించబడే మోహాక్ ఇండియన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్‌లో ప్రారంభమైంది.Pembantaian Anak Mohawk terjadi pada tahun 1832 di Brantford, Ontario, Kanada.


Itu dimulai di Mohawk Indian Residential School, yang dijalankan oleh bekas Gereja Anglikan-Jezus Society.


کشتار کودکان موهاک در سال 1832 در برانتفورد، انتاریو، کانادا انجام شد.


این در مدرسه مسکونی هندی موهاوک، که توسط انجمن کلیسای انگلیکان سابق-جزوس اداره می شد، آغاز شد.La masacre de los niños Mohawk tuvo lugar en 1832 en Brantford, Ontario, Canadá.


Comenzó en la Escuela Residencial Indígena Mohawk, dirigida por la ex Iglesia Anglicana-Jezus Society.وقعت مذبحة الموهوك للأطفال عام 1832 في برانتفورد ، أونتاريو ، كندا.


بدأت في مدرسة موهوك الهندية السكنية ، التي تديرها جمعية الكنيسة الأنجليكانية السابقة.Mohawk Çocuk Katliamı 1832'de Brantford, Ontario, Kanada'da gerçekleşti.


Eski Anglikan Kilisesi-Jezus Derneği tarafından yönetilen Mohawk Hint Konut Okulu'nda başladı.मोहॉक चिल्ड्रन नरसंहार 1832 में कनाडा के ओंटारियो के ब्रेंटफोर्ड में हुआ था।


यह मोहॉक इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में शुरू हुआ, जो पूर्व एंग्लिकन चर्च-जेज़स सोसाइटी द्वारा संचालित है।Резня детей-могавков произошла в 1832 году в Брантфорде, Онтарио, Канада.


Все началось в школе-интернате для индейцев ирокезов, принадлежащей бывшей англиканской церкви и обществу Джезуса.莫霍克儿童大屠杀于 1832 年发生在加拿大安大略省的布兰特福德。


它始于莫霍克印第安寄宿学校,由前英国国教教会-耶稣会管理。O Massacre das Crianças Mohawk ocorreu em 1832 em Brantford, Ontário, Canadá.


Tudo começou na Mohawk Indian Residential School, administrada pela antiga Anglican Church-Jezus Society.
2008年にモホーク学校で集団墓地が発見されて以来、カナダ全土、オランダ、米国の先住民の住宅学校で31か所の集団墓地が確認されています。


学校は、主にカトリックのイエズス会の司祭によって運営されていた。Since the discovery of mass graves at Mohawk Schools in 2008,

31 mass graves have been identified in indigenous residential schools throughout Canada,

the Netherlands and the United States. The school was run primarily by Catholic Jesuit priests.2008లో మోహాక్ పాఠశాలల్లో సామూహిక సమాధులు కనుగొనబడినప్పటి నుండి, కెనడా, నెదర్లాండ్స్ మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంతటా స్థానిక నివాస పాఠశాలల్లో 31 సామూహిక సమాధులు గుర్తించబడ్డాయి.


పాఠశాల ప్రధానంగా కాథలిక్ జెస్యూట్ పూజారులచే నిర్వహించబడింది.Sejak penemuan kuburan massal di Sekolah Mohawk pada tahun 2008, 31 kuburan massal telah diidentifikasi di sekolah-sekolah perumahan penduduk asli di seluruh Kanada, Belanda dan Amerika Serikat.


Sekolah itu dijalankan terutama oleh para imam Yesuit Katolik.از زمان کشف گورهای دسته جمعی در مدارس موهاک در سال 2008، 31 گور دسته جمعی در مدارس مسکونی بومی در سراسر کانادا، هلند و ایالات متحده شناسایی شده است.


این مدرسه عمدتاً توسط کشیشان یسوعی کاتولیک اداره می شد.Desde el descubrimiento de fosas comunes en las escuelas Mohawk en 2008, se han identificado 31 fosas comunes en escuelas residenciales indígenas en todo Canadá, los Países Bajos y los Estados Unidos.


La escuela estaba dirigida principalmente por sacerdotes jesuitas católicos.منذ اكتشاف المقابر الجماعية في مدارس الموهوك في عام 2008 ، تم تحديد 31 مقبرة جماعية في المدارس السكنية للسكان الأصليين في جميع أنحاء كندا وهولندا والولايات المتحدة.


كان يدير المدرسة في المقام الأول قساوسة يسوعيون كاثوليك.2008 yılında Mohawk Okullarında toplu mezarların bulunmasından bu yana, Kanada, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerli yatılı okullarda 31 toplu mezar tespit edildi.


Okul öncelikle Katolik Cizvit rahipleri tarafından yönetiliyordu.मोहॉक चिल्ड्रन नरसंहार 1832 में कनाडा के ओंटारियो के ब्रेंटफोर्ड में हुआ था।


स्कूल मुख्य रूप से कैथोलिक जेसुइट पुजारियों द्वारा चलाया जाता था।С момента обнаружения массовых захоронений в школах могавков в 2008 году 31 массовое захоронение было обнаружено в школах-интернатах для коренных народов по всей Канаде, Нидерландам и США.


Школой руководили в основном католические священники-иезуиты.自 2008 年在莫霍克学校发现乱葬坑以来,已在加拿大、荷兰和美国的土著寄宿学校发现了 31 个乱葬坑。


这所学校主要由天主教耶稣会神父经营。Desde a descoberta de valas comuns nas Escolas Mohawk em 2008, 31 valas comuns foram identificadas em escolas residenciais indígenas em todo o Canadá, Holanda e Estados Unidos.


A escola era dirigida principalmente por padres jesuítas católicos.
2013年2月28日、この同国際裁判所は、英国国教会のエリザベス女王と、元教皇ジョセフ・ラッツィンガーが、


子供に対する犯罪「カナダの幼児5万人大虐殺」で有罪「懲役25年(執行猶予無し)」となった事を認めました。
On February 28, 2013, the International Court found that Queen Elizabeth of the British Church and former Pope Joseph Ratzinger were guilty of a crime against children, the genocide of 50,000 infants in Canada, for 25 years in prison (no suspended sentence). ) ”.ఫిబ్రవరి 28, 2013న, ఆంగ్లికన్ చర్చి క్వీన్ ఎలిజబెత్ మరియు మాజీ పోప్ జోసెఫ్ రాట్‌జింగర్ అంతర్జాతీయ కోర్టును నిర్వహించారు.


పిల్లలపై "కెనడాలో 50,000 మంది శిశువుల ఊచకోత" నేరానికి "25 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష (సస్పెండ్ చేయబడలేదు)" అతను దోషిగా నిర్ధారించబడ్డాడు.Pada tanggal 28 Februari 2013, Pengadilan Internasional diadakan oleh Ratu Elizabeth dari Gereja Anglikan dan mantan Paus Joseph Ratzinger.


Dia mengakui bahwa dia dinyatakan bersalah atas "25 tahun penjara (tidak ada hukuman percobaan)" untuk kejahatan "Pembantaian 50.000 bayi di Kanada" terhadap anak-anak.در 28 فوریه 2013 دادگاه بین المللی توسط ملکه الیزابت کلیسای انگلیکن و پاپ سابق جوزف راتزینگر برگزار شد.


او اعتراف کرد که به جرم «قتل عام ۵۰ هزار نوزاد در کانادا» علیه کودکان به «۲۵ سال زندان (بدون حکم تعلیقی)» مجرم شناخته شده است.El 28 de febrero de 2013, la Reina Isabel de la Iglesia Anglicana y el ex Papa Joseph Ratzinger llevaron a cabo la Corte Internacional.


Admitió que fue declarado culpable de "25 años de prisión (sin sentencia suspendida)" por el delito "Masacre de 50.000 infantes en Canadá" contra niños.في 28 فبراير 2013 ، عقدت المحكمة الدولية من قبل الملكة إليزابيث من الكنيسة الأنجليكانية والبابا السابق جوزيف راتزينجر.


واعترف بأنه أدين بـ "25 عاما في السجن (لا يوجد حكم مع وقف التنفيذ)" لارتكابه جريمة "مذبحة 50000 رضيع في كندا" ضد الأطفال.28 Şubat 2013'te Uluslararası Mahkeme, Anglikan Kilisesi Kraliçesi Elizabeth ve eski Papa Joseph Ratzinger tarafından düzenlendi.


Çocuklara karşı "Kanada'da 50.000 bebeğin katledilmesi" suçundan "25 yıl hapis (ertelenmiş ceza yok)" suçlu bulunduğunu itiraf etti.28 फरवरी, 2013 को, एंग्लिकन चर्च की महारानी एलिजाबेथ और पूर्व पोप जोसेफ रत्ज़िंगर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आयोजन किया गया था।


उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें बच्चों के खिलाफ "कनाडा में 50,000 शिशुओं के नरसंहार" अपराध के लिए "25 साल जेल (कोई निलंबित सजा नहीं)" का दोषी पाया गया था।28 февраля 2013 года в Международном суде выступила королева Англиканской церкви Елизавета и бывший папа Джозеф Ратцингер.


Он признал, что был признан виновным в «25 годах тюремного заключения (без условного наказания)» за преступление «Убийство 50 000 младенцев в Канаде» против детей.2013 年 2 月 28 日,国际法庭由英国圣公会的伊丽莎白女王和前教皇约瑟夫·拉辛格 (Joseph Ratzinger) 主持。


他承认,他因“在加拿大屠杀50,000名婴儿”针对儿童的罪行被判犯有“25年监禁(无缓刑)”。Em 28 de fevereiro de 2013, a Corte Internacional foi realizada pela Rainha Elizabeth da Igreja Anglicana e pelo ex-Papa Joseph Ratzinger.


Ele admitiu que foi considerado culpado de "25 anos de prisão (sem pena suspensa)" pelo crime "Massacre de 50.000 crianças no Canadá" contra crianças.この同日、ラッツィンガーはローマ教皇を辞任した。


自身の意思で辞任するのは、1294年のケレスティヌス5世の辞任以来719年ぶり、史上2人目だ。英国も、世界の人々が望んでいる通り、最終的には滅亡するかもしれない。That same day, Ratzinger resigned from the Pope. It is the second time in history that he will resign at his own will for the first time in 719 years since the resignation of Pope Celestine V in 1294. Britain may eventually be destroyed, as the people of the world want.అదే రోజు, రాట్జింగర్ పోప్ పదవికి రాజీనామా చేశారు.


1294లో పోప్ సెలెస్టైన్ V రాజీనామా చేసిన తర్వాత 719 సంవత్సరాలలో మొదటిసారిగా తన స్వంత చొరవతో రాజీనామా చేసిన చరిత్రలో ఇది రెండవ వ్యక్తి. ప్రపంచ ప్రజలు కోరుకున్నట్లుగా బ్రిటన్ చివరికి నాశనం కావచ్చు.Pada hari yang sama, Ratzinger mengundurkan diri dari Paus.


Ini adalah orang kedua dalam sejarah yang mengundurkan diri atas inisiatifnya sendiri untuk pertama kalinya dalam 719 tahun sejak pengunduran diri Paus Selestinus V pada tahun 1294. Inggris pada akhirnya dapat dihancurkan, seperti yang diinginkan orang-orang di dunia.در همان روز، راتزینگر از مقام پاپ استعفا داد.


این دومین فردی در تاریخ است که برای اولین بار در 719 سال از زمان استعفای پاپ سلستین پنجم در سال 1294 به ابتکار خود استعفا می دهد. بریتانیا ممکن است در نهایت نابود شود، همانطور که مردم جهان می خواهند.

Ese mismo día, Ratzinger renunció al Papa.

Es la segunda persona en la historia que renuncia por iniciativa propia por primera vez en 719 años desde la renuncia del Papa Celestino V en 1294. Gran Bretaña puede eventualmente ser destruida, como quiere la gente del mundo.في نفس اليوم ، استقال راتزينغر من البابا.


وهو ثاني شخص في التاريخ يستقيل بمبادرته الخاصة لأول مرة منذ 719 عامًا منذ استقالة البابا سلستين الخامس عام 1294. قد يتم تدمير بريطانيا في النهاية ، كما تريد شعوب العالم.Aynı gün, Ratzinger Papa'dan istifa etti.


PapaCelestineV'in1294'te istifa etmesindenbu yana719yıl sonra tarihte ilk kez kendi inisiyatifiyle istifa eden ikinci kişi oldu.Britanya eninde sonunda dünya halklarının istediği gibi yok edilebilir.उसी दिन, रत्ज़िंगर ने पोप से इस्तीफा दे दिया।


1294 में पोप सेलेस्टाइन वी के इस्तीफे के बाद 719 वर्षों में पहली बार अपनी पहल पर इस्तीफा देने वाले इतिहास में यह दूसरा व्यक्ति है। ब्रिटेन अंततः नष्ट हो सकता है, जैसा कि दुनिया के लोग चाहते हैं।В тот же день Ратцингер подал в отставку с поста Папы.


Это второй человек в истории, который ушел в отставку по собственной инициативе впервые за 719 лет после отставки Папы Селестины V в 1294 году. В конечном итоге Британия может быть уничтожена, как этого хотят люди в мире.同一天,拉辛格辞去了教皇职务。


这是自1294年教皇塞莱斯廷五世辞职以来,719年来首次主动辞职的历史上第二人。正如世界人民所希望的那样,英国最终可能会被摧毁。Naquele mesmo dia, Ratzinger renunciou ao Papa.


É a segunda pessoa na história a renunciar por iniciativa própria pela primeira vez em 719 anos desde a renúncia do Papa Celestino V em 1294. A Grã-Bretanha pode eventualmente ser destruída, como as pessoas do mundo querem.
元々ペンタゴンでトップシークレットの仕事をしていたKrugar女史は、


「米国とメキシコの国境で、子供達が人身売買されている!」情報を持っている人物で、Telegramで、重大な証言をしている。


Originally a top secret worker in the Pentagon, Ms. Krugar, who has the information "Children are being trafficked on the US-Mexico border!", Gave a serious testimony on Telegram. There is.Ms. క్రుగర్, నిజానికి పెంటగాన్‌లో అత్యంత రహస్యంగా పనిచేశారు,


‘అమెరికా-మెక్సికో సరిహద్దుల్లో పిల్లల అక్రమ రవాణా జరుగుతోంది!’ అంటూ టెలిగ్రామ్‌లో సీరియస్‌గా వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు.
Nona Krugar, yang awalnya bekerja sebagai rahasia di Pentagon,


"Anak-anak diperdagangkan di perbatasan AS-Meksiko!", Siapa yang memiliki informasi, memberikan kesaksian serius di Telegram.خانم کروگار که در ابتدا به عنوان یک راز در پنتاگون کار می کرد،


چه کسی این اطلاعات را در اختیار دارد و در تلگرام شهادت جدی می دهد: «کودکان در مرز آمریکا و مکزیک قاچاق می شوند!»La Sra. Krugar, que originalmente trabajaba como ultrasecreta en el Pentágono,


“¡Se está traficando niños en la frontera México-Estados Unidos!”, Quien tiene la información, dando un testimonio serio en Telegram.السيدة كروغار ، التي عملت في الأصل كسرية بالغة في البنتاغون ،


"يتم الاتجار بالأطفال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك!" ، من لديه المعلومات ، أدلى بشهادة جادة على Telegram.Aslen Pentagon'da çok gizli olarak çalışan Bayan Krugar,


"ABD-Meksika sınırında çocuk ticareti yapılıyor!", Bilgiye sahip olan, Telegram'da ciddi bir ifade veriyor.उसी दिन, रत्ज़िंगर ने पोप से इस्तीफा दे दिया।


"अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर बच्चों की तस्करी हो रही है!", जिसके पास जानकारी है, टेलीग्राम पर एक गंभीर गवाही दे रहा है।Г-жа Кругар, которая изначально работала совершенно секретно в Пентагоне,


«Детей продают на границе США и Мексики!», - сообщил он в Telegram.原本在五角大楼担任绝密的克鲁格女士,


“儿童在美墨边境被拐卖!”,谁有消息,在Telegram上郑重作证。Sra. Krugar, que originalmente trabalhou como ultrassecreta no Pentágono,


“Crianças estão sendo traficadas na fronteira EUA-México!”, Quem tem a informação, dando um depoimento sério no Telegram.
Krugar女史によると、「フロリダ州に社会福祉事業をやる会社があり、CIAのダミー会社であり、CIAの工作員がいる。


偽造の医療記録や、教会の資料を利用して、大使館経由で、赤ちゃんを国外に持ち出す事業を、この会社がやっている!


この会社の背後には、CIAエージェントがいる。」と暴露している!According to Ms. Krugar, "There is a social welfare company in Florida, a CIA dummy company, and

a CIA operative. Using fake medical records and church materials, via the embassy.

This company is in the business of taking babies out of the country!

Behind this company is a CIA agent. "శ్రీమతి క్రుగర్ ప్రకారం, "ఫ్లోరిడాలో ఒక సామాజిక సంక్షేమ సంస్థ, CIA డమ్మీ కంపెనీ మరియు CIA కార్యకర్త ఉన్నారు.


నకిలీ వైద్య రికార్డులు మరియు చర్చి సామాగ్రిని ఉపయోగించి దౌత్యకార్యాలయం ద్వారా శిశువులను దేశం నుండి బయటకు తీసుకెళ్లే వ్యాపారాన్ని ఈ కంపెనీ చేస్తోంది!


కంపెనీ వెనుక ఒక CIA ఏజెంట్ ఉన్నాడు. బహిర్గతమైంది!Menurut Ms. Krugar, "Ada perusahaan kesejahteraan sosial di Florida, perusahaan tiruan CIA, dan agen CIA.


Perusahaan ini melakukan bisnis untuk membawa bayi ke luar negeri melalui kedutaan menggunakan catatan medis palsu dan materi gereja!


Di belakang perusahaan adalah agen CIA. Terekspos!به گفته خانم کروگار، «یک شرکت رفاه اجتماعی در فلوریدا، یک شرکت ساختگی سیا و یک عامل سیا وجود دارد.


این شرکت با استفاده از مدارک پزشکی جعلی و مواد کلیسا در حال تجارت است تا نوزادان را از طریق سفارت از کشور خارج کند!


پشت این شرکت یک مامور سیا قرار دارد. افشا شده است!Según la Sra. Krugar, "hay una empresa de bienestar social en Florida, una empresa ficticia de la CIA y un agente de la CIA.


¡Esta empresa está haciendo un negocio para sacar bebés del país a través de la embajada utilizando registros médicos falsificados y materiales de la iglesia!


Detrás de la empresa hay un agente de la CIA. ¡Esta expuesto!وفقًا للسيدة كروغار ، "هناك شركة رعاية اجتماعية في فلوريدا ، وشركة وهمية لوكالة المخابرات المركزية ، وعامل في وكالة المخابرات المركزية.


تقوم هذه الشركة بعمل تجاري لنقل الأطفال إلى خارج البلاد عبر السفارة باستخدام سجلات طبية مزورة ومواد كنسية!


خلف الشركة وكيل وكالة المخابرات المركزية. مكشوف!Bayan Krugar'a göre, "Florida'da bir sosyal yardım şirketi, bir CIA kukla şirketi ve bir CIA ajanı var.


Bu şirket, sahte tıbbi kayıtlar ve kilise materyalleri kullanarak bebekleri elçilik aracılığıyla ülke dışına çıkarmak için bir iş yapıyor!


Şirketin arkasında bir CIA ajanı var. Maruz kaldı!सुश्री क्रुगर के अनुसार, "फ्लोरिडा में एक सामाजिक कल्याण कंपनी है, एक सीआईए डमी कंपनी है, और एक सीआईए ऑपरेटिव है।


यह कंपनी नकली मेडिकल रिकॉर्ड और चर्च सामग्री का उपयोग करके दूतावास के माध्यम से बच्चों को देश से बाहर ले जाने का व्यवसाय कर रही है!


कंपनी के पीछे एक CIA एजेंट है। पोल खुलना!По словам г-жи Кругар, «во Флориде есть компания социального обеспечения, подставная компания ЦРУ и агент ЦРУ.


Эта компания занимается вывозом младенцев из страны через посольство, используя поддельные медицинские записи и церковные материалы!


За компанией стоит агент ЦРУ. Выставлен!
据克鲁格女士说,“佛罗里达州有一家社会福利公司、一家 CIA 假公司和一名 CIA 特工。


这家公司正在做一项使用伪造的病历和教堂材料通过大使馆将婴儿带出该国的业务!


该公司的背后是一名中央情报局特工。暴露了!De acordo com a Sra. Krugar, "Há uma empresa de bem-estar social na Flórida, uma empresa fictícia da CIA e um agente da CIA.


Esta empresa está fazendo um negócio para levar bebês para fora do país por meio da embaixada, usando registros médicos e materiais da igreja falsificados!


Atrás da empresa está um agente da CIA. Está exposto!
クリントン財団の地下には、誘拐した子供達を拷問しアドレノクロムを抽出している監禁している地下室がある!


クリントン財団は、以前、中南米で地震が起きた時!ごっそり赤ちゃんや、子供達を持ち出した犯歴もある!


このクリントン財団の諸行と、CIAエージェントは、国境でやっている誘拐で繋がっているのだ!In the basement of the Clinton Foundation, there is a captive basement

that is torturing kidnapped children and extracting adrenochrome!

The Clinton Foundation once had an earthquake in Latin America!

There is also a history of taking out babies and children!

The Clinton Foundation's lines and CIA agents are connected by a kidnapping at the border!క్లింటన్ ఫౌండేషన్ యొక్క నేలమాళిగలో, కిడ్నాప్ చేయబడిన పిల్లలను హింసించే మరియు అడ్రినోక్రోమ్‌ను వెలికితీసే బందీ బేస్మెంట్ ఉంది!


క్లింటన్ ఫౌండేషన్‌కు ఒకసారి లాటిన్ అమెరికాలో భూకంపం వచ్చింది! పసిపాపలను, పిల్లలను బయటకు తీసిన చరిత్ర కూడా ఉంది!


క్లింటన్ ఫౌండేషన్ యొక్క లైన్లు మరియు CIA ఏజెంట్లు సరిహద్దు వద్ద ఒక కిడ్నాప్ ద్వారా అనుసంధానించబడ్డారు!Di ruang bawah tanah Yayasan Clinton, ada ruang bawah tanah tawanan yang menyiksa anak-anak yang diculik dan mengekstrak adrenochrome!


Clinton Foundation pernah mengalami gempa bumi di Amerika Latin! Ada juga sejarah membawa bayi dan anak-anak!


Garis Yayasan Clinton dan agen CIA dihubungkan oleh penculikan di perbatasan!در زیرزمین بنیاد کلینتون یک زیرزمین اسیر وجود دارد که در حال شکنجه کودکان ربوده شده و استخراج آدرنوکروم است!


بنیاد کلینتون روزگاری در آمریکای لاتین زلزله زد! سابقه بیرون آوردن نوزاد و بچه هم داره!


خطوط بنیاد کلینتون و ماموران سیا با یک آدم ربایی در مرز به هم وصل شده اند!¡En el sótano de la Fundación Clinton, hay un sótano cautivo que está torturando a niños secuestrados y extrayendo adrenocromo!


¡La Fundación Clinton tuvo una vez un terremoto en América Latina! ¡También hay un historial de sacar bebés y niños!


¡Las líneas de la Fundación Clinton y los agentes de la CIA están conectados por un secuestro en la frontera!في قبو مؤسسة كلينتون ، هناك قبو أسير يقوم بتعذيب الأطفال المخطوفين وإخراج الأدرينوكروم!


تعرضت مؤسسة كلينتون مرة لزلزال في أمريكا اللاتينية! هناك أيضًا تاريخ في إخراج الرضع والأطفال!


بنوك مؤسسة كلينتون وعملاء وكالة المخابرات المركزية مرتبطون بعمليات الاختطاف التي يقومون بها على الحدود!Clinton Vakfı'nın bodrum katında, kaçırılan çocuklara işkence eden ve adrenokrom çıkaran bir tutsak bodrum katı var!


Clinton Vakfı bir zamanlar Latin Amerika'da bir deprem yaşadı! Bebekleri ve çocukları dışarı çıkarmanın da bir geçmişi var!


Clinton Vakfı'nın hatları ve CIA ajanları sınırda bir adam kaçırma olayıyla bağlantılı!क्लिंटन फाउंडेशन के तहखाने में, एक बंदी तहखाना है जो अपहृत बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है और एड्रेनोक्रोम निकाल रहा है!


क्लिंटन फाउंडेशन में एक बार लैटिन अमेरिका में भूकंप आया था! बच्चों और बच्चों को निकालने का भी है इतिहास!


क्लिंटन फाउंडेशन के बैंक और सीआईए एजेंट सीमा पर अपहरण से जुड़े हुए हैं!В подвале Фонда Клинтона есть подвал для пленников, в котором пытают похищенных детей и добывают адренохром!


У Фонда Клинтона однажды произошло землетрясение в Латинской Америке! Также есть история вывоза младенцев и детей!


Банки Фонда Клинтона и агенты ЦРУ связаны похищением на границе!在克林顿基金会的地下室,有一个圈养的地下室,正在折磨被绑架的儿童并提取肾上腺素!


克林顿基金会曾经在拉丁美洲发生过地震!还有带娃带娃的历史!


克林顿基金会的线路和中央情报局特工因边境绑架事件而联系在一起!No porão da Fundação Clinton, há um porão em cativeiro que tortura crianças raptadas e extrai adrenocromo!


A Fundação Clinton já teve um terremoto na América Latina! Também existe uma história de levar bebês e crianças!


Os bancos da Fundação Clinton e os agentes da CIA estão conectados pelos sequestros que estão fazendo na fronteira!
このCIAが、赤ちゃんを国外に!又、子供達をクリントン財団に送るのは!


アドレノクロムを抽出する、ペドフェリア共に子供達を食料として提供する、臓器売買、


等、色々な用途に使用し、闇の取引がなされているのだ!


その為に、このCIAの組織と、世界中に子供達の人身売買ネットワークがある組織が加担している!This CIA takes your baby abroad! Also, send the children to the Clinton Foundation!

It is used for various purposes such as extracting adrenochrome,

feeding children with pedophilia, buying and selling organs, etc., and

trading in the dark! To that end, this CIA organization and an organization

with a children's trafficking network around the world are part of it!ఈ CIA మీ బిడ్డను విదేశాలకు తీసుకువెళుతుంది! అలాగే, పిల్లలను క్లింటన్ ఫౌండేషన్‌కి పంపండి!


అడ్రినోక్రోమ్‌ను సంగ్రహించడం, పెడోఫిలియా ఉన్న పిల్లలకు ఆహారం ఇవ్వడం, అవయవ వ్యాపారం,


ఇది వివిధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది మరియు చీకటి లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి!


ఆ దిశగా, ఈ CIA సంస్థ మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లల అక్రమ రవాణా నెట్‌వర్క్ ఉన్న సంస్థ ఇందులో భాగమే!CIA ini membawa bayi Anda ke luar negeri! Juga, kirim anak-anak ke Clinton Foundation!


Mengekstrak adrenochrome, memberi makan anak-anak dengan pedofilia, perdagangan organ,


Ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti, dan transaksi gelap sedang dilakukan!


Untuk itu, organisasi CIA ini dan organisasi dengan jaringan perdagangan anak di seluruh dunia adalah bagian darinya!این سیا بچه شما را به خارج از کشور می برد! همچنین بچه ها را به بنیاد کلینتون بفرستید!


استخراج آدرنوکروم، تغذیه کودکان مبتلا به پدوفیلی، تجارت اعضای بدن،


از آن برای اهداف مختلفی استفاده می شود مانند، و معاملات تاریک در حال انجام است!


به همین منظور، این سازمان سیا و یک سازمان با شبکه قاچاق کودکان در سراسر جهان بخشی از آن هستند!
¡Esta CIA lleva a tu bebé al extranjero! ¡Además, envíe a los niños a la Fundación Clinton!


Extracción de adrenocromo, alimentación de niños con pedofilia, comercio de órganos,


Se utiliza para diversos fines, como ¡y se están realizando transacciones oscuras!


¡Con ese fin, esta organización de la CIA y una organización con una red de tráfico de niños en todo el mundo son parte de ella!هذه الـ CIA تأخذ طفلك إلى الخارج! أيضا ، أرسل الأطفال إلى مؤسسة كلينتون!


استخراج الأدرينوكروم ، وإطعام الأطفال الذين يعانون من الميل الجنسي للأطفال ، وتجارة الأعضاء ،


يتم استخدامه لأغراض مختلفة مثل ، ويتم إجراء المعاملات المظلمة!


تحقيقا لهذه الغاية ، فإن هذه المنظمة التابعة لوكالة المخابرات المركزية ومنظمة لديها شبكة تهريب أطفال حول العالم جزء منها!Bu CIA bebeğinizi yurt dışına götürüyor! Ayrıca çocukları Clinton Vakfı'na gönderin!


Adrenokromun çıkarılması, pedofili çocukların beslenmesi, organ ticareti,


Gibi çeşitli amaçlar için kullanılıyor ve karanlık işlemler yapılıyor!


Bu amaçla, bu CIA örgütü ve dünya çapında çocuk kaçakçılığı ağına sahip bir örgüt bunun bir parçası!यह सीआईए आपके बच्चे को विदेश ले जाती है! साथ ही बच्चों को क्लिंटन फाउंडेशन में भेजें!


एड्रेनोक्रोम निकालना, बच्चों को पीडोफिलिया खिलाना, अंग व्यापार,


इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे, और काला लेनदेन किया जा रहा है!


इसके लिए, यह सीआईए संगठन और दुनिया भर में बच्चों के तस्करी नेटवर्क वाला एक संगठन इसका हिस्सा है!Это ЦРУ увозит вашего малыша за границу! Также отправьте детей в Фонд Клинтона!


Извлечение адренохрома, кормление детей педофилией, торговля органами,


Он используется для различных целей, например, проводятся темные транзакции!


С этой целью эта организация ЦРУ и организация, имеющая сеть торговли детьми по всему миру, являются ее частью!这个中央情报局带你的孩子出国!还有,把孩子们送到克林顿基金会!


提取肾上腺素,给恋童癖儿童喂食,器官交易,


它用于各种目的,例如进行暗交易!


为此,这个中央情报局组织和一个在世界各地拥有贩卖儿童网络的组织都是其中的一部分!Esta CIA leva seu bebê para o exterior! Além disso, mande as crianças para a Fundação Clinton!


Extraindo adrenocromo, alimentando crianças com pedofilia, comércio de órgãos,


É usado para vários fins, como, e transações obscuras estão sendo feitas!


Para isso, faz parte esta organização da CIA e uma organização com uma rede de tráfico de crianças em todo o mundo!
CIAは米国の公務員だ!つまり米国も、国家ぐるみで非力で無力な子供達を狙って、人身売買の先導している邪悪な国だと言う事だ!The CIA is a US civil servant! In other words,

the United States is also an evil country that is leading the way in human trafficking,

aiming at powerless and helpless children throughout the nation!CIA ఒక US పౌర సేవకుడు! మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేశం అంతటా శక్తిలేని మరియు నిస్సహాయ పిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మానవ అక్రమ రవాణాలో అగ్రగామిగా ఉన్న యునైటెడ్ స్టేట్స్ కూడా ఒక దుష్ట దేశం!CIA adalah pegawai negeri AS! Dengan kata lain, Amerika Serikat juga merupakan negara jahat yang memimpin perdagangan manusia, mengincar anak-anak yang tak berdaya dan tak berdaya di seluruh negeri!سیا یک کارمند دولت آمریکاست! به عبارت دیگر، ایالات متحده نیز یک کشور شیطانی است که در قاچاق انسان پیشرو است و کودکان ناتوان و درمانده را در سراسر کشور هدف گرفته است!¡La CIA es un funcionario de EE. UU.! En otras palabras, Estados Unidos también es un país malvado que está liderando el camino en la trata de personas, ¡apuntando a niños indefensos y sin poder en toda la nación!وكالة المخابرات المركزية موظف مدني أمريكي! بمعنى آخر ، الولايات المتحدة هي أيضًا دولة شريرة تقود الطريق في الاتجار بالبشر ، وتستهدف الأطفال الضعفاء والعاجزين في جميع أنحاء البلاد!CIA bir ABD memurudur! Başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda insan ticaretinde başı çeken, ülke çapında güçsüz ve çaresiz çocukları hedefleyen şeytani bir ülkedir!सीआईए एक अमेरिकी सिविल सेवक है! दूसरे शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक दुष्ट देश है जो मानव तस्करी में अग्रणी है, पूरे देश में शक्तिहीन और असहाय बच्चों के लिए लक्ष्य बना रहा है!ЦРУ - госслужащий США! Другими словами, Соединенные Штаты также являются злой страной, которая лидирует в торговле людьми, стремясь к беспомощным и беспомощным детям по всей стране!中央情报局是美国公务员!也就是说,美国也是一个走在贩卖人口前列的邪恶国家,针对的是全国无能为力的无助儿童!A CIA é uma funcionária pública dos Estados Unidos! Em outras palavras, os Estados Unidos também são um país do mal que está liderando o caminho no tráfico de pessoas, visando crianças impotentes e indefesas em todo o país!これが、5アイズの資質で正体で本性なのだ!判ったか!ワールド!日本人が、日本の文化も、精神も、DNAも守りたいと思うように、


欧米人、中朝人も、侵略、侵入、略奪、騙す、寄生、共喰い、大虐殺、海賊、襲撃馬賊の彼らの伝統文化も、DNAから欲する欲求も守りたいと思うのだろう!


人に迷惑をかける事をとことん嫌う我々、日本人には全く理解出来ないが、未来永劫、欧米人、中朝人のこれらの衝動も、素性も、変わらない!ハッキリしたのだ!This is the qualities of 5 Eyes, the true nature and the true nature!

Did you understand! world! Just as the Japanese want to protect Japanese culture, spirit,

and DNA, Westerners and Chinese and Westerners also invade,

plunder, deceive, parasitize, co-eating, genocide, pirates, and assault horsemen.

You want to protect their traditional culture and the desires they want from DNA!

We, the Japanese, who hate to bother people at all, cannot understand it at all,

but these impulses and features of the future eternal,

Westerners, and Chinese and Koreans do not change! It was clear!ఇది 5 కళ్ళ యొక్క గుణాలు, నిజమైన స్వభావం మరియు నిజమైన స్వభావం! నీకు అర్ధమైందా! ప్రపంచం!జపనీయులు జపనీస్ సంస్కృతి, ఆత్మ మరియు DNA ను రక్షించాలని కోరుకున్నట్లే,


పాశ్చాత్యులు మరియు చైనీయులు కూడా తమ సాంప్రదాయ సంస్కృతి అయిన దురాక్రమణ, దండయాత్ర, దోపిడీ, మోసం, పరాన్నజీవి, సహ-భోజనం, మారణహోమం, సముద్రపు దొంగలు మరియు దాడి బందిపోట్లు, అలాగే DNA నుండి వారి కోరికలను రక్షించాలని కోరుకుంటారు!


మేము, జపనీయులు, ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడాన్ని అసహ్యించుకుంటాము, దానిని అస్సలు అర్థం చేసుకోలేము, కానీ భవిష్యత్తులో శాశ్వతమైన, పాశ్చాత్యులు మరియు చైనీస్ మరియు కొరియన్ల ఈ ప్రేరణలు మరియు లక్షణాలు మారవు! ఇది స్పష్టంగా ఉంది!Ini adalah kualitas dari 5 Mata, sifat sejati dan sifat sejati! Apakah Anda memahami! dunia!


Sama seperti orang Jepang ingin melindungi budaya, semangat, dan DNA Jepang,


Orang Barat dan Cina juga ingin melindungi budaya tradisional mereka dari agresi, invasi, penjarahan, penipuan, parasitisme, makan bersama, genosida, bajak laut, dan bandit penyerang, serta keinginan mereka dari DNA!


Kami, orang Jepang, yang benci mengganggu orang sama sekali, tidak dapat memahaminya sama sekali, tetapi impuls dan fitur dari masa depan yang abadi, orang Barat, dan Cina dan Korea ini tidak berubah! Itu jelas!این ویژگی های 5 چشم است، طبیعت واقعی و طبیعت واقعی! فهمیدی! دنیا!


همانطور که ژاپنی ها می خواهند از فرهنگ، روح و DNA ژاپن محافظت کنند،


غربی ها و چینی ها همچنین می خواهند از فرهنگ سنتی خود از تجاوز، تهاجم، غارت، فریب، انگلی، هم خوری، نسل کشی، دزدان دریایی، و راهزنان حمله و همچنین تمایل خود را از DNA محافظت کنند!


ما ژاپنی ها که اصلاً از مزاحمت مردم متنفریم، اصلاً نمی توانیم آن را درک کنیم، اما این تکانه ها و ویژگی های آینده ابدی، غربی ها و چینی ها و کره ای ها تغییر نمی کند! معلوم بود!¡Estas son las cualidades de 5 Eyes, la verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza! ¡Entendiste! ¡mundo!Así como los japoneses quieren proteger la cultura, el espíritu y el ADN japoneses,


Los occidentales y los chinos también querrán proteger su cultura tradicional de agresión, invasión, saqueo, engaño, parasitismo, co-comer, genocidio, piratas y bandidos de asalto, ¡así como su deseo del ADN!


Nosotros, los japoneses, que odiamos molestar a la gente en absoluto, no podemos entenderlo en absoluto, ¡pero estos impulsos y características del futuro eterno, occidentales, chinos y coreanos no cambian! ¡Estaba claro!هذه هي صفات العيون الخمس ، الطبيعة الحقيقية والطبيعة الحقيقية! هل فهمت! العالمية!تمامًا كما يريد اليابانيون حماية الثقافة والروح والحمض النووي الياباني ،


سوف يرغب الغربيون والصينيون أيضًا في حماية ثقافتهم التقليدية المتمثلة في العدوان والغزو والنهب والخداع والتطفل والأكل المشترك والإبادة الجماعية والقراصنة وقطاع الطرق والاعتداء ، بالإضافة إلى رغبتهم في الحصول على الحمض النووي!


نحن اليابانيين الذين نكره مضايقة الناس على الإطلاق لا نستطيع أن نفهمه على الإطلاق ، لكن هذه الدوافع والمميزات للمستقبل الأبدي والغربي والصيني والكوري لا تتغير! كان واضحا!Bu 5 Gözün nitelikleri, gerçek doğa ve gerçek doğa! Anladın mı! Dünya!


Japonların Japon kültürünü, ruhunu ve DNA'sını korumak istemesi gibi,


Batılılar ve Çinliler ayrıca geleneksel saldırganlık,istila,yağma,aldatma,asalaklık,birlikte yeme, soykırım,korsanlar ve saldırı haydutları kültürlerini ve arzularını DNA'dan korumak isteyeceklerdir!


Biz, insanları rahatsız etmekten hiç hoşlanmayan Japonlar, bunu hiç anlayamıyoruz, ancak geleceğin ebedi, Batılıların, Çinlilerin ve Korelilerin bu dürtüleri ve özellikleri değişmiyor! O temizdi!यह है 5 नेत्रों के गुण, सच्चे स्वभाव और सच्चे स्वभाव! आया समझ में! दुनिया!


जैसे जापानी जापानी संस्कृति, आत्मा और डीएनए की रक्षा करना चाहते हैं,


पश्चिमी और चीनी अपनी पारंपरिक संस्कृति की आक्रामकता, आक्रमण, लूटपाट, धोखे, परजीवीवाद, सह-खाने, नरसंहार, समुद्री डाकू, और हमले के डाकुओं के साथ-साथ डीएनए से अपनी इच्छा की रक्षा करना चाहेंगे!


हम, जापानी, जो लोगों को परेशान करने से बिल्कुल भी नफरत करते हैं, इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भविष्य के शाश्वत, पश्चिमी और चीनी और कोरियाई लोगों के ये आवेग और विशेषताएं नहीं बदलती हैं! यह स्पष्ट था!Это качества 5 Глаза, истинная природа и истинная природа! Ты понимаешь! Мир!


Так же, как японцы хотят защитить японскую культуру, дух и ДНК,


Жители Запада и Китая также захотят защитить свою традиционную культуру агрессии, вторжения, грабежей, обмана, паразитизма, совместного поедания, геноцида, пиратов и штурмовых бандитов, а также свои желания от ДНК!


Мы, японцы, которые вообще не любят беспокоить людей, совершенно не можем этого понять, но эти импульсы и черты вечного будущего, западных людей, китайцев и корейцев не меняются! Это было ясно!
这就是五眼本性,本性本性!你明白了吗!世界!正如日本人想要保护日本的文化、精神和 DNA,


西方人和中国人也想保护他们侵略、入侵、掠夺、欺骗、寄生、共食、种族灭绝、海盗和袭击土匪的传统文化,以及他们对DNA的渴望!


我们日本人根本就讨厌打扰人,根本无法理解,但这些未来永恒的、西方人、中国人和韩国人的冲动和特征是不会改变的!这很干净!Estas são as qualidades de 5 Olhos, a verdadeira natureza e a verdadeira natureza! Você entendeu! mundo!Assim como os japoneses querem proteger a cultura, o espírito e o DNA japoneses,


Os ocidentais e chineses também vão querer proteger sua cultura tradicional de agressão, invasão, pilhagem, engano, parasitismo, co-comer, genocídio, piratas e bandidos de assalto, bem como seu desejo de DNA!


Nós, os japoneses, que detestamos incomodar as pessoas, não conseguimos entender, mas esses impulsos e características do futuro eterno, ocidentais, chineses e coreanos não mudam! Foi claro!
欧米人、中朝人にやもえず出会ってしまったら、「自立出来ないのか?」「自律も出来ないのか?」「自制も出来ないのか?」「1万年の実績を見せろ!」と必ず言っておいてください!


If you happen to meet Westerners and Chinese people, be sure to ask,

"Can't you become independent?" "Can't you become autonomous?"

"Can't you control yourself?" "Show your achievements for 10,000 years!" Please tell me!మీరు పాశ్చాత్యులను మరియు చైనీస్ ప్రజలను కలిసినట్లయితే, "మీరు స్వతంత్రంగా మారలేదా?" "మీరు స్వయంప్రతిపత్తి పొందలేరు?" "మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోలేరా?" "10,000 సంవత్సరాలుగా మీరు సాధించిన విజయాలను చూపించండి! "దయచేసి చెప్పు!Jika Anda kebetulan bertemu orang Barat dan Cina, pastikan untuk bertanya, “Tidak bisakah kamu menjadi mandiri?” “Tidak bisakah kamu menjadi mandiri?” “Tidak bisakah kamu mengendalikan diri?” “Tunjukkan pencapaianmu selama 10.000 tahun! "Tolong katakan padaku!اگر اتفاقی با غربی‌ها و چینی‌ها برخورد کردید، حتماً بپرسید: «آیا نمی‌توانی مستقل شوی؟» «آیا نمی‌توانی خودمختار شوی؟» «نمی‌توانی خودت را کنترل کنی؟» «دستاوردهای 10000 ساله خود را نشان بده! "لطفا به من بگو!Si te encuentras con occidentales y chinos, asegúrate de preguntar: "¿No puedes volverte independiente?", "¿No puedes volverte autónomo?", "¿No puedes controlarte a ti mismo?", "¡Muestra tus logros durante 10.000 años!" "¡Por favor dímelo!


إذا قابلت غربيين وصينيين ، فتأكد من أن تسأل ، "ألا يمكنك أن تصبح مستقلاً؟" "ألا يمكنك أن تصبح مستقلاً؟" "ألا يمكنك التحكم في نفسك؟" "اعرض إنجازاتك على مدار 10000 عام! "أخبرني من فضلك!Batılılar ve Çinlilerle karşılaşırsanız, "Bağımsız olamaz mısınız?" "Özerk olamaz mısınız?" "Kendinizi kontrol edemiyor musunuz?" "10.000 yıllık başarılarınızı gösterin! "Lütfen söyle!यदि आप पश्चिमी और चीनी लोगों से मिलते हैं, तो पूछना सुनिश्चित करें, "क्या आप स्वतंत्र नहीं हो सकते?" "क्या आप स्वायत्त नहीं हो सकते?" "क्या आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते?" "10,000 वर्षों के लिए अपनी उपलब्धियों को दिखाएं! "कृपया मुझे बताओ!


Если вам случится встретить жителей Запада и Китая, обязательно спросите: «Разве ты не можешь стать независимым?» «Разве ты не можешь стать автономным?» «Разве ты не можешь контролировать себя?» «Покажи свои достижения за 10 000 лет! "Пожалуйста, скажите мне!


如果你碰巧遇到西方人和中国人,一定要问:“你不能独立吗?”“你不能自主吗?”“你不能控制自己吗?”“展示你10000年的成就! “请告诉我!


Se acontecer de você encontrar ocidentais e chineses, não se esqueça de perguntar: "Você não pode se tornar independente?" "Você não pode se tornar autônomo?" "Você não consegue se controlar?" "Por favor me diga!

この記事へのコメント